OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2019 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26251/w960_26251-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 71 of 363

OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky69Miesta pre inštaláciu detských záchytných systémov
Povolené možnosti pre upevnenie detského záchytného systému trojbodovým bezpečnostným pásom
Hmotnostná t

Page 72 of 363

OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 70Sedadlá, zádržné prvkyPrípustné možnosti pre inštaláciu detského záchytného systému ISOFIX s konzolami ISOFIX
Hmotnostná triedaVeľkostná
triedaUpevnenie
Sedadlo predného spolujazdca

Page 73 of 363

OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky71IL:vhodné pre určité záchytné systémy ISOFIX v kategóriách „špecifické vozidlo“, „obmedzený“ alebo„polouniverzálny“. Detský záchytný systém ISOF

Page 74 of 363

OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 72Sedadlá, zádržné prvkyPrípustné možnosti na inštaláciu detského záchytného systému i-Size s konzolami ISOFIXSedadlo predného spolujazdcaNa vonkajších zadných
sedadláchNa prostredno

Page 75 of 363

OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky73Systém ochrany
chodcov
Aktívna kapota motora
Systém ochrany chodcov môže
pomôcť zmierniť zranenia chodcov v
prípade čelnej zrážky.
Keď snímače v prednom nár

Page 76 of 363

OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 74Sedadlá, zádržné prvky5. Uistite sa, že je kapota v zadnejčasti zaistená.
6. Zatvorte kapotu v prednej časti a uistite sa, že je zaistená 3 268.

Page 77 of 363

OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka75Úložná schránkaÚložné priestory9Varovanie
Do úložných priestorov
neukladajte ťažké alebo ostré
predmety. V opačnom prípade sa
môže veko úložného priestoru
otv

Page 78 of 363

OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 76Úložná schránka
Ďalšie držiaky pohárov sú v zadnej
lakťovej opierke. Sklopte lakťovú
opierku.
Predný úložný priestor
V stredovej konzole sa nachádza
úložná schránka. Zatlačte k

Page 79 of 363

OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka77Úložný priestor v lakťovejopierke
Úložný priestor v prednej lakťovej
opierke
Stlačením tlačidla vyklopte lakťovú
opierku.
Odkladací priestor v stredovej konzole
Ukla

Page 80 of 363

OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 78Úložná schránkaZväčšenie batožinového
priestoru (dvojdielne operadlo
zadných sedadiel)
● Potiahnite uvoľňovaciu páčku na jednej alebo obidvoch vonkajších
stranách a sklopte operad