OPEL KARL 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL KARL 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) KARL 2015.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26256/w960_26256-0.png OPEL KARL 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 121 of 227

OPEL KARL 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 -
CRC - 5/8/15
120 Informačný systém
.Ak nechcete vykonať automa-
tické spojenie so zariadením
Bluetooth, vypnite funkciu
Bluetooth

Page 122 of 227

OPEL KARL 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 -
CRC - 5/8/15
Informačný systém 121
not supported by this device“
(Zariadenie nepodporuje túto
akciu) (t.j. zariadenie nemôže
ovl

Page 123 of 227

OPEL KARL 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 -
CRC - 5/8/15
122 Informačný systém
Po chvíli sa zariadenie Bluetooth
automaticky zaregistruje.
.Ak je registrácia zariadenia,
ktor

Page 124 of 227

OPEL KARL 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 -
CRC - 5/8/15
Informačný systém 123
Opakovaným stláčaním MEDIA
(MÉDIÁ) vyberte režim Bluetooth
Music (Hudba Bluetooth).
.Keď s

Page 125 of 227

OPEL KARL 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 -
CRC - 5/8/15
124 Informačný systém
Varovanie (pokračovanie)
V niektorých sieťach môže byť
nutné maťplatnú kartu SIM
správne

Page 126 of 227

OPEL KARL 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 -
CRC - 5/8/15
Informačný systém 125
Ak chcete odmietnuťhovor, stlačte
a podržte
$/cna ovládacích
prvkoch zvuku na volante alebo
s

Page 127 of 227

OPEL KARL 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 -
CRC - 5/8/15
126 Informačný systém
Ak je mikrofón stlmený, označenie
sa zmení na Unmute (Zrušiť
stlmenie). Stlačte znova tlač

Page 128 of 227

OPEL KARL 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 -
CRC - 5/8/15
Informačný systém 127
Sťahovanie telefónneho adresára
Ak zariadenie Bluetooth podporuje
funkciu synchronizácie adres

Page 129 of 227

OPEL KARL 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 -
CRC - 5/8/15
128 Informačný systém
Zobrazenie zariadení Bluetooth
Stlačte PHONE (TELEFÓN) pre
vstup do ponuky Phone (Telefón) >
o

Page 130 of 227

OPEL KARL 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 -
CRC - 5/8/15
Ovládacie prvky klimatizácie 129
Ovládacie prvky
klimatizácie
Klimatizácia
Systém kúrenia a vetrania . . . . 129
Kli