OPEL KARL 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL KARL 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) KARL 2015.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26256/w960_26256-0.png OPEL KARL 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 61 of 227

OPEL KARL 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 -
CRC - 5/8/15
60 Prístroje a ovládacie prvky
Správy vozidla
Správy vozidla . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Výstražné bzučiak

Page 62 of 227

OPEL KARL 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 -
CRC - 5/8/15
Prístroje a ovládacie prvky 61
Vyhrievaný volant
Vyhrievanie sa aktivuje stlačením
tlačidla
A. Aktivácia sa signaliz

Page 63 of 227

OPEL KARL 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 -
CRC - 5/8/15
62 Prístroje a ovládacie prvky
Stierač/ostrekovač
čelného skla
Stierač čelného skla
2 :Stály beh stieračov, vyso

Page 64 of 227

OPEL KARL 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 -
CRC - 5/8/15
Prístroje a ovládacie prvky 63
Zatlačte páčku. Kvapalina ostreko-
vača sa rozstriekne na zadné okno
a stieračurobí

Page 65 of 227

OPEL KARL 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 -
CRC - 5/8/15
64 Prístroje a ovládacie prvky
Napájacie zásuvky
12 V napájacia zásuvka je v
stredovej konzole.
Neprekračujte maxim

Page 66 of 227

OPEL KARL 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 -
CRC - 5/8/15
Prístroje a ovládacie prvky 65
Počítadlo kilometrov
Dolný riadok zobrazuje zazname-
nanú vzdialenosťv km.
Denné po

Page 67 of 227

OPEL KARL 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 -
CRC - 5/8/15
66 Prístroje a ovládacie prvky
Ak je hladina v nádrži nízka,
kontrolka
.svieti. Ak kontrolka
bliká, okamžite doplňt

Page 68 of 227

OPEL KARL 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 -
CRC - 5/8/15
Prístroje a ovládacie prvky 67
Ukazovatele na prístrojovej doske

Page 69 of 227

OPEL KARL 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 -
CRC - 5/8/15
68 Prístroje a ovládacie prvky
Ukazovatele na stredovej
konzole
Teplomer chladiva motora
Zobrazuje teplotu chladiacej
kva

Page 70 of 227

OPEL KARL 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 -
CRC - 5/8/15
Prístroje a ovládacie prvky 69
Zobrazenie zostávajúcejživotnosti
motorového oleja:
Stlačte PONUKA na výber ponuky
I