OPEL KARL 2016 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL KARL 2016 Používateľská príručka (in Slovak) KARL 2016 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26257/w960_26257-0.png OPEL KARL 2016 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 211 of 234

OPEL KARL 2016  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
9/9/15
210 Servis a údržba
Európsky servisný plán
Požadovaná kvalita motorového olejaVšetky európske krajiny s európsky

Page 212 of 234

OPEL KARL 2016  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
9/9/15
Servis a údržba 211
Triedy viskozít motorových olejov
Všetky európske krajiny s európskym servisným intervalom
Okol

Page 213 of 234

OPEL KARL 2016  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
9/9/15
212 Servis a údržba
Medzinárodný servisný plán
Požadovaná kvalita motorového olejaVšetky krajiny s medzinárodný

Page 214 of 234

OPEL KARL 2016  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
9/9/15
Servis a údržba 213
Triedy viskozít motorových olejov
Všetky krajiny s medzinárodným servisným intervalom
Okolitá

Page 215 of 234

OPEL KARL 2016  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
9/9/15
214 Technické údaje
Technické údaje
Identifikácia vozidla
Identifikačnéčíslo
vozidla (VIN) . . . . . . . . . . . .

Page 216 of 234

OPEL KARL 2016  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
9/9/15
Technické údaje 215
Identifikácia motora
V tabuľkách s technickými údajmi sú
uvedené identifikačné kódy motora.

Page 217 of 234

OPEL KARL 2016  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
9/9/15
216 Technické údaje
Údaje o vozidle
Údaje o motore
Obchodné označenie1,0
Identifikačný kód motora L5Q
Počet valco

Page 218 of 234

OPEL KARL 2016  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
9/9/15
Technické údaje 217
Hmotnosti vozidla
Pohotovostná hmotnosť, základný model bez voliteľných doplnkov
Motor4-miestne

Page 219 of 234

OPEL KARL 2016  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
9/9/15
218 Technické údaje
Objemy a technické údaje
Motorový olej1,0
vrátane filtra [l] 4,5 L
medzi MIN a MAX [l] 1
Palivov

Page 220 of 234

OPEL KARL 2016  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
9/9/15
Informácie pre zákazníka 219
Informácie pre
zákazníka
Informácie pre zákazníka
Vyhlásenie o zhode . . . . . . . .