ABS Peugeot 207 CC 2012 Návod k obsluze (in Czech)

Peugeot 207 CC 2012 Návod k obsluze (in Czech) https://www.carmanualsonline.info/img/29/10655/w960_10655-0.png Peugeot 207 CC 2012 Návod k obsluze (in Czech)

Page 26 of 224

Peugeot 207 CC 2012 Návod k obsluze (in Czech) 1
!
KONTROLA FUNKCÍ
24
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výstražné kontrolky 
 Když je motor v chodu a vozidlo stojí 
nebo jede, signalizuje rozsvícení některé 
z následujících kontrolek výskyt ano

Page 27 of 224

Peugeot 207 CC 2012 Návod k obsluze (in Czech) 1KONTROLA FUNKCÍ
25
  
 
Kontrolka 
 
  
 
způsob 
činnosti 
 
  
 
Příčina 
 
  
 
Akce/Doporučení 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protiblokovací 
systém kol 
(ABS)  
  
rozsvícená.  Závada

Page 98 of 224

Peugeot 207 CC 2012 Návod k obsluze (in Czech) 6
!
i
!
BEZPEČNOST
96
 
 
 
 
 
POMOCNÉ BRZDOVÉ 
SYSTÉMY * 
 
Soubor doplňkových systémů, umožňu-
jících bezpečným a optimálním způso-
bem brzdit v kritických situacích: 
  
 
-

Page 140 of 224

Peugeot 207 CC 2012 Návod k obsluze (in Czech) 9PRAKTICKÉ INFORMACE
138
  
 
Č. pojistky 
 
  
 
Proud 
 
  
 
Funkce 
 
 
  
F8 
  
20 A 
  Rádio s telefonem, vícefunkční obrazovka, hodiny, 
ovladače pod volantem, detekce poklesu tla

Page 141 of 224

Peugeot 207 CC 2012 Návod k obsluze (in Czech) 9PRAKTICKÉ INFORMACE
139
  
Pojistky v motorovém prostoru 
 
Pojistková skřínka se nachází v moto-
rovém prostoru, vedle baterie (na levé 
straně). 
  
Přístup k pojistkám 
  
 
�) 
 O

Page 142 of 224

Peugeot 207 CC 2012 Návod k obsluze (in Czech) 9PRAKTICKÉ INFORMACE
140
  
 
Č. pojistky 
 
  
 
Proud 
 
  
 
Funkce 
 
 
  
F14 
  
30 A 
 Ohřívač nafty (diesel). 
  
F15 
  
10 A 
 Levé dálkové světlo. 
  
F16 
  
10 A 
 Pr

Page 146 of 224

Peugeot 207 CC 2012 Návod k obsluze (in Czech) 9
i
PRAKTICKÉ INFORMACE
144
ODTAŽENÍ VOZIDLA 
 Návod pro odtažení vlastního vozidla či 
vlečení jiného vozidla s pomocí dočasně 
namontovaného mechanického zařízení. 
 
 
Přístup