Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Ägarmanual (in Swedish)

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Ägarmanual (in Swedish) 3008 Hybrid 4 2017 Peugeot Peugeot https://www.carmanualsonline.info/img/29/10723/w960_10723-0.png Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Ägarmanual (in Swedish)

Page 31 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017  Ägarmanual (in Swedish) 29
3008-2_sv_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
Motorns 
självdiagnostikBlinkar.
Fel i motorstyrningen. Det finns risk för att katalysatorn förstörs.
Låt en PEUGEOT-verkstad eller en annan kval

Page 32 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017  Ägarmanual (in Swedish) 30
3008-2_sv_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
KontrollampaIndikeringOrsak Åtgärder/observationer
AdBlue
® 
(Diesel BlueHDi)Fast sken direkt när 
tändningen slås på, 
åtföljt av en ljudsig

Page 33 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017  Ägarmanual (in Swedish) 31
3008-2_sv_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
KontrollampaIndikeringOrsak Åtgärder/observationer
+
+
Avgasreningssystemet 
SCR 
(Diesel BlueHDi)Fast sken så snart 
tändningen slås 
till, samt

Page 34 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017  Ägarmanual (in Swedish) 32
3008-2_sv_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
Indikatorn för kylarvätskans temperatur
Stanna bilen på ett säker t sätt så for t som 
möjligt.
Vänta några minuter innan du stänger av 
mot

Page 35 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017  Ägarmanual (in Swedish) 33
3008-2_sv_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
Serviceindikator
Körsträckan som återstår till 
nästa service är över 3 000 km
Vid påslagning av tändningen visas ingen 
information om servi

Page 36 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017  Ägarmanual (in Swedish) 34
3008-2_sv_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
Serviceintervallet har passerats
När tändningen slås på visar systemet en 
varning som påminner om att tidpunkten för 
nästa servicebesök har

Page 37 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017  Ägarmanual (in Swedish) 35
3008-2_sv_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
Nollställning av serviceindikatornOm du måste koppla ur batteriet 
efter detta ingrepp ska du låsa bilen 
och vänta i minst 5 minuter så att 
nol

Page 38 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017  Ägarmanual (in Swedish) 36
3008-2_sv_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
Oljenivåindikator*
Korrekt oljenivå
Den här varningen indikeras med meddelandet 
"Felaktig oljenivå" i instrumentpanelen, 
samtidigt som servicela

Page 39 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017  Ägarmanual (in Swedish) 37
3008-2_sv_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
Kontrollampor för räckvidden av AdBlue®
Dessa kontrollampor för räckvidden finns 
endast på Diesel BlueHDi versionerna.
Så snart reservnivån i

Page 40 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017  Ägarmanual (in Swedish) 38
3008-2_sv_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
Räckvidd mellan 0 och 600 km
När tändningen slås på blinkar kontrollampan 
AdBlue, en ljudsignal hörs och ett meddelande 
visas (t.ex: Fyll på