ESP Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian)

Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 301 2015 Peugeot Peugeot https://www.carmanualsonline.info/img/29/28352/w960_28352-0.png Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian)

Page 8 of 285

Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 6
301_bg_Chap00b_vue-ensemble_ed01-2014
Място на водача
1. Бу тон на рег улатора / ограничителя на скоростта.
2.
 Б

у тон за рег ули

Page 16 of 285

Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 14
Индикатори за неутрализиране
Светването на един от следните индикатори потвърж дава неу трализирането на

Page 19 of 285

Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 17
301_bg_Chap01_controle-de-marche_ed01-2014
ИндикаторСъстояниеПричина Действия / Съображения
Динамичен 
контрол на 
стабилност

Page 79 of 285

Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 77
301_bg_Chap05_conduite_ed01-2014
Регулатор на скоростта
Система, която поддържа автоматично 
програмираната от водача ско

Page 97 of 285

Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 95
301_bg_Chap07_securite_ed01-2014
Система против буксуване на 
колелата (ASR) и динамичен 
контрол на стабилността (ESP)
Система

Page 109 of 285

Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 107
AR
BG
НИКОГА НЕ инсталирайте детско столче на седалка с АКТИВИРАНА предна ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦ А. Това може да

Page 229 of 285

Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 227
301_bg_Chap13_recherche-visuelle_ed01-2014
Рег улиране на външните огледала 4 3-44
Неу трализиране на системата 
ESP/ASR 
9
 5
Oтварян

Page 231 of 285

Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 229
301_bg_Chap14_index-alpha_ed01-2014
Аварийни светлини ......................................90
А варийно отк лючване на багажника .........38
А
ва

Page 234 of 285

Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 232
301_bg_Chap14_index-alpha_ed01-2014
Резервоар течност за миене на стъклата .................................................... 16
8
Рейки за багажни

Page 280 of 285

Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) Аудио и Телематика
18
 Дървовидно меню 
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
 Directory Директория 
Scrolling text Преминаващ текст 
 Deutsch Не