ABS Peugeot 307 SW 2002 Užívateľská príručka (in Slovak)

Peugeot 307 SW 2002 Užívateľská príručka (in Slovak) 307 SW 2002 Peugeot Peugeot https://www.carmanualsonline.info/img/29/11491/w960_11491-0.png Peugeot 307 SW 2002 Užívateľská príručka (in Slovak)

Page 15 of 137

Peugeot 307 SW 2002 Užívateľská príručka (in Slovak) Dlhý servisný interval si vyžaduje, aby ste pravidelne kontrolovali hladinu motorového oleja: jeho doplnenie medzi 
dvoma výmenami oleja je normálne. 
Z tohoto dôvodu Vás značková sieť

Page 24 of 137

Peugeot 307 SW 2002 Užívateľská príručka (in Slovak) 1 -Otáčkomer.
2 - Kontrolka nezapnutých 
bezpečnostných pásov.
3 - Kontrolka autodiagnostikymotora.
4 - Kontrolka ručnej brzdy a hladiny
brzdovej kvapaliny.
5 - Ukazovateľ zmeny smeru jazdydo

Page 25 of 137

Peugeot 307 SW 2002 Užívateľská príručka (in Slovak) KONTROLA ČINNOSTI29
1 -
Otáčkomer.
2 - Kontrolka nezapnutých 
bezpečnostných pásov.
3 - Kontrolka autodiagnostikymotora.
4 - Kontrolka ručnej brzdy a hladiny
brzdovej kvapaliny.
5 - Ukazovate

Page 26 of 137

Peugeot 307 SW 2002 Užívateľská príručka (in Slovak) Kontrolka minimálnej hladiny chladiacej kvapaliny 
Je spojená s kontrolkou centrálna výstražná signalizáciaSTOP.
Rozsvieti sa pri každom zapnutí zapaľovania na dobu približne 3 sekúnd.Rozs

Page 27 of 137

Peugeot 307 SW 2002 Užívateľská príručka (in Slovak) Kontrolka dobíjania batérie 
Rozsvieti sa pri každom 
zapnutí zapaľovania.
Jej rozsvietenie pri motore v chode
doprevádzané zvukovým signálom asprávou "Anomalie charge batterie
déf

Page 99 of 137

Peugeot 307 SW 2002 Užívateľská príručka (in Slovak) Uvoľnenie ručnej brzdy 
Zatiahnite za páku smerom nahor a 
stlačte poistné tlačidlo, čo Vám
umožní ručnú brzdu uvoľniť.Rozsvietenie sa tejto kon-
trolky, doprevádzané zvu

Page 100 of 137

Peugeot 307 SW 2002 Užívateľská príručka (in Slovak) Uvoľnenie ručnej brzdy 
Zatiahnite za páku smerom nahor a 
stlačte poistné tlačidlo, čo Vám
umožní ručnú brzdu uvoľniť.Rozsvietenie sa tejto kon-
trolky, doprevádzané zvu

Page 101 of 137

Peugeot 307 SW 2002 Užívateľská príručka (in Slovak) PROTIPREKLZOVÝ SYSTÉM 
(ASR) A SYSTÉM KONTROLY
DYNAMICKEJ STABILITY(ESP) 
Tieto systémy sú doplnkové k systé- 
mu ABS. 
Systém ASR optimalizuje prenos 
hnacej sily kolies na vo

Page 122 of 137

Peugeot 307 SW 2002 Užívateľská príručka (in Slovak) Poistky v motorovom priestore 
Skrinka na poistky
Prístup k poistkovej skrinke v moto- 
rovom priestore (vedľa batérie): �odopnite kryt.
Po vykonaní opravy, starostlivo 
uzavrite ochranný

Page 123 of 137

Peugeot 307 SW 2002 Užívateľská príručka (in Slovak) PRAKTICKÉ INFORMÁCIE117
Poistka č. Intenzita
Funkcie
1 10 A Spínač svetiel spätného chodu automatickej prevodovky - Ovládač relé zabránenie rozjazdu 
automatickej prevodovky - Spínač