sat nav Peugeot 308 2018 Priročnik za lastnika (in Slovenian)

Peugeot 308 2018 Priročnik za lastnika (in Slovenian) 308 2018 Peugeot Peugeot https://www.carmanualsonline.info/img/29/28640/w960_28640-0.png Peugeot 308 2018 Priročnik za lastnika (in Slovenian)

Page 9 of 324

Peugeot 308 2018 Priročnik za lastnika (in Slovenian) 7
Omejite vzroke za preveliko 
porabo goriva
Enakomerno	obremenite	vozilo;	najtežjo	prtljago 	 namestite 	 na 	 dno 	 prtljažnega 	
p

rostora, 	 čim 	 bližje 	 zadnji 	 klopi.
Omejite
	 obremenit

Page 33 of 324

Peugeot 308 2018 Priročnik za lastnika (in Slovenian) 31
F tipko »5« 	 ali 	 »6 « 	 za 	 pomikanje 	 po 	e
lementih na zaslonu,
F
 
t
 ipko » 7«
	 ali 	 »8 «
	 za 	 spreminjanje 	 vrednosti 	
na

stavitve,
F
 
t
 ipko » OK«
	 (V 	 redu) 	 za

Page 40 of 324

Peugeot 308 2018 Priročnik za lastnika (in Slovenian) 38
S PEUGEOT Connect Radio
F Izberite meni »Settings« 	 (Nastavitve).
F 
Iz
 berite »Date and time (Datum 
in ura) «.
F
 
I
 zberite zavihek » Date (Datum)«
	 ali 	 »Time 
(Ura) «.
F
 
Iz
 be

Page 69 of 324

Peugeot 308 2018 Priročnik za lastnika (in Slovenian) 67
Nastavitev temperature
F Pritisnite enega od gumbov 1, 	 da 	 zmanjšate 	a
li 	 povečate 	 vrednost.
Nastavitev pretoka zraka
F	 Za	povečanje	ali	zmanjšanje	hitrosti	ventilatorja pritisnite na

Page 81 of 324

Peugeot 308 2018 Priročnik za lastnika (in Slovenian) 79
Izklop
Zunanja osvetlitev se samodejno izklopi 
po	 določenem 	 času, 	 ko 	 vklopite 	 kontakt 	 ali 	
z

aklenete vozilo.
Programiranje
Vklop ali izklop in trajanje osvetlitve 
zunanjosti z raz

Page 170 of 324

Peugeot 308 2018 Priročnik za lastnika (in Slovenian) 168
Pred ponovno inicializacijo sistema je 
treba	 preveriti, 	 ali 	 je 	 tlak 	 v 	 vseh 	 štirih 	
p

nevmatikah ustrezen za uporabo vozila 
in
	 je 	 v 	 skladu 	 s 	 priporočili 	 na 	 nalepki

Page 243 of 324

Peugeot 308 2018 Priročnik za lastnika (in Slovenian) 7
Sledenje postaj DAB/FM
Digitalni radio DAB ne pokriva celotnega 
območja	 države.
Ko je kakovost digitalnega signala slaba, 
funkcija
	 »DAB 	 / 	 FM 	 auto 	 tracking« 	
(

Samodejno 	 sledenje

Page 259 of 324

Peugeot 308 2018 Priročnik za lastnika (in Slovenian) 7
Vklop/izklop RDS
Pritisnite na »Radio Media« 	 (Radio 	i
n 	 medij) 	 za 	 prikaz 	 začetne 	 strani.
Za dostop do druge strani pritisnite gumb 
» OPTIONS «
	 (Možnosti).
Vklopite/izklopite »

Page 282 of 324

Peugeot 308 2018 Priročnik za lastnika (in Slovenian) 8
Te ukaze lahko izvedete s katere koli 
strani na zaslonu, po tem, ko ste pritisnili 
na gumb za glasovno prepoznavanje 
ali telefon, ki se nahaja na volanskem 
obroču,	 in 	 pod 	 pogojem, 	 da 	 n

Page 296 of 324

Peugeot 308 2018 Priročnik za lastnika (in Slovenian) 22
Prikaz besedilnih informacij
Funkcija	»radijskega	besedila«	omogoča	prikaz informacij, ki jih objavlja radijska 
postaja
	 in 	 se 	 nanašajo 	 na 	 trenutno 	
p

oslušano 	 radijsko 	 oddajo
Page:   1-10 11-20 next >