JEEP GRAND CHEROKEE 2019 Návod na použitie a údržbu (in Slovak)

JEEP GRAND CHEROKEE 2019 Návod na použitie a údržbu (in Slovak) GRAND CHEROKEE 2019 JEEP JEEP https://www.carmanualsonline.info/img/16/32290/w960_32290-0.png JEEP GRAND CHEROKEE 2019 Návod na použitie a údržbu (in Slovak)

Page 1 of 428

JEEP GRAND CHEROKEE 2019  Návod na použitie a údržbu (in Slovak) GRAND CHEROKEE POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Page 2 of 428

JEEP GRAND CHEROKEE 2019  Návod na použitie a údržbu (in Slovak) Nasledujúci symbol eLUM je uvedený v texte príručky 
majiteľa vedľa tém, ku ktorým sú k dispozícii podrobnejšie 
informácie. Navštívte lokalitu www.mopar.eu/owner 
a prejdite do svoje

Page 3 of 428

JEEP GRAND CHEROKEE 2019  Návod na použitie a údržbu (in Slovak) Blahoželáme vám ku kúpe nového vozidla
od spoločnosti FCA. Toto vozidlo je charak-
teristické precíznym spracovaním, osobitým
štýlom a vysokou kvalitou.
VŽDY jazdite bezpečne a sledujte

Page 4 of 428

JEEP GRAND CHEROKEE 2019  Návod na použitie a údržbu (in Slovak) AKO NÁJSŤ
POUŽÍVATEĽSKÚ
PRÍRUČKU ONLINE
Táto publikácia slúži ako referenčná po-
môcka na rýchle oboznámenie sa s najdôle-
žitejšími funkciami a procesmi vozidla. Ob-
sahuje väč

Page 5 of 428

JEEP GRAND CHEROKEE 2019  Návod na použitie a údržbu (in Slovak) AKO POUŽÍVAŤ TÚTO
PRÍRUČKU
Základné informácie
Všetky smerové pokyny (vľavo, vpravo, do-
predu, dozadu) týkajúce sa vozidla platia
z pohľadu osoby usadenej v sedadle vodiča.
Špeciáln

Page 6 of 428

JEEP GRAND CHEROKEE 2019  Návod na použitie a údržbu (in Slovak) Nepoužívanie bezpečnostných pásov vo-
diča a spolujazdcov je hlavnou príčinou váž-
nych alebo smrteľných zranení. V prípade
havárie s prevrátením je podstatne vyššia
pravdepodobnos

Page 7 of 428

JEEP GRAND CHEROKEE 2019  Návod na použitie a údržbu (in Slovak) braní na zodpovednosť ani odborníci, ani
oficiálne agentúry. Výrobca preberá zodpo-
vednosť len v prípade dielov výslovne
schválených, resp. odporučených výrobcom
a namontovaných alebo

Page 8 of 428

JEEP GRAND CHEROKEE 2019  Návod na použitie a údržbu (in Slovak) 6

Page 9 of 428

JEEP GRAND CHEROKEE 2019  Návod na použitie a údržbu (in Slovak) GRAFICKÝ OBSAH
OBOZNÁMENIE SA SO SVOJÍM VOZIDLOM
OBOZNÁMENIE SA S PRÍSTROJOVOU DOSKOU
BEZPEČNOSŤ
ŠTARTOVANIE A PREVÁDZKA
V PRÍPADE NÚDZE
SERVIS A ÚDRŽBA
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
MULTIMÉ

Page 10 of 428

JEEP GRAND CHEROKEE 2019  Návod na použitie a údržbu (in Slovak) UVÍTANIE OD SPOLOČNOSTI FCA
AKO NÁJSŤ POUŽÍVATEĽSKÚ PRÍRUČKU
ONLINE......................... 2
AKO POUŽÍVAŤ TÚTO PRÍRUČKU
AKO POUŽÍVAŤ TÚTO PRÍRUČKU........ 3Základné informác
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 430 next >