warning JEEP GRAND CHEROKEE 2020 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian)

JEEP GRAND CHEROKEE 2020 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) GRAND CHEROKEE 2020 JEEP JEEP https://www.carmanualsonline.info/img/16/32303/w960_32303-0.png JEEP GRAND CHEROKEE 2020 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian)

Page 78 of 428

JEEP GRAND CHEROKEE 2020  Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) • Pritisnite dugme sa strelicomnagoreza
kretanje nagore kroz glavne menije
(„Speedometer“ (Brzinomer), „MPH/km/h“,
„Vehicle Info“ (Informacije o vozilu),
„Terrain“ (Teren), „Driver

Page 79 of 428

JEEP GRAND CHEROKEE 2020  Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) Brzinomer „Trip“ (Informacije
o pređenom putu)
Pristupačnost —
ako je u opremi„Audio“ (Zvuk)
„Vehicle Info“
(Informacije o vozilu)Sačuvane poruke
„Driver Assist“
(Pomoć vozaču)

Page 103 of 428

JEEP GRAND CHEROKEE 2020  Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) ABS je napravljen da funkcioniše sa
gumama OEM. Posledica prepravke može
da bude smanjena efikasnost sistema ABS.
Indikator upozorenja za sistem protiv
blokiranja kočnica
Žuti indikator upozorenja

Page 119 of 428

JEEP GRAND CHEROKEE 2020  Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) upozorenje na opasnost od sudara spreda
sa ublažavanjem potpuno zaustavi vozilo,
sistem će zadržati vozilo u stanju mirovanja
dve sekunde, a zatim otpustiti kočnice.
Kada sistem utvrdi da sudar sa

Page 120 of 428

JEEP GRAND CHEROKEE 2020  Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) podešavanje ostavlja manje vremena za
reagovanje od režima „Far“ (Daleko) i
„Medium“ (Srednje) što omogućava
dinamičniju vožnju.
NAPOMENA:
• Promena statusa sistema FCW u „Only
Warni