OPEL ASTRA K 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL ASTRA K 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) ASTRA K 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26120/w960_26120-0.png OPEL ASTRA K 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 131 of 331

OPEL ASTRA K 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky129Prispôsobenie vozidla
Správanie sa vozidla je možné
prispôsobiť zmenou nastavení na
informačnom displeji.
Je možné zaznamenať niektoré
osobné nastavenia vz

Page 132 of 331

OPEL ASTRA K 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 130Prístroje a ovládacie prvkyadaptívny tempomat udržiava
vozidlo zastavené.
Upozornenie na mŕtvy uhol :
Aktivuje alebo deaktivuje
upozornenia na bočný mŕtvy uhol.
● Komfort a pohodlie
Auto

Page 133 of 331

OPEL ASTRA K 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky131okien pomocou diaľkového
ovládača.
Pasívne odomykanie dverí :
Zmení konfiguráciu a určí, či sa
pri odomykaní majú odomknúť
iba dvere vodiča alebo celé

Page 134 of 331

OPEL ASTRA K 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 132Prístroje a ovládacie prvkynasledujúce: systém prevezme
kontrolu nad brzdením, len
upozornenie výstražnými
signálmi alebo sa úplne
deaktivuje.
Protikolízny systém : Zmení
nastavenia va

Page 135 of 331

OPEL ASTRA K 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky133Spät. hlás. - diaľk. zamykanie
dverí : Mení typ odozvy pri
uzamknutí vozidla.
Diaľkové odomknutie dverí :
Zmení konfiguráciu a určí, či sa
odomykaním maj

Page 136 of 331

OPEL ASTRA K 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 134Prístroje a ovládacie prvkykontrolu nad brzdením, len
upozornenie výstražnými
signálmi alebo sa úplne
deaktivuje.
Asistent parkovania : Aktivuje
alebo deaktivuje ultrazvukového parkovacieh

Page 137 of 331

OPEL ASTRA K 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky135odomykaním majú odomknúť ibadvere vodiča alebo celé vozidlo.
Zamknutie diaľk. odomknut.
dverí : Aktivuje alebo deaktivuje
funkciu automatického
opätovného za

Page 138 of 331

OPEL ASTRA K 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 136Prístroje a ovládacie prvkyV závislosti od výbavy vozidla sú k
dispozícii nasledujúce služby:
● Núdzové služby a podpora v prípade poruchy vozidla
● Wi-Fi hotspot
● Aplikácia pre

Page 139 of 331

OPEL ASTRA K 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky137defektu pneumatiky a v prípade
prázdnej palivovej nádrže, stlačením Z sa spojte s poradcom.
Núdzové služby
V stave núdze stlačte [ a hovorte s
poradcom. Po

Page 140 of 331

OPEL ASTRA K 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 138Prístroje a ovládacie prvkyvozidla, použiť akýkoľvek telefón.Vyhľadajte príslušné telefónne číslosystému OnStar na našej webovej
lokalite určenej pre konkrétnu krajinu.
K dispozí