OPEL ASTRA K 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL ASTRA K 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) ASTRA K 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26120/w960_26120-0.png OPEL ASTRA K 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 141 of 331

OPEL ASTRA K 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky139Ak chcete zmeniť kód PIN, stlačením
Z zavolajte poradcovi.
Údaje konta
Predplatiteľ služieb OnStar má konto
kde sa ukladajú všetky údaje. Ak chcete požiada

Page 142 of 331

OPEL ASTRA K 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 140OsvetlenieOsvetlenieVonkajšie osvetlenie vozidla......140
Spínač svetiel .......................... 140
Automatické ovládanie svetiel . 141
Diaľkové svetlá ........................ 141
Svet

Page 143 of 331

OPEL ASTRA K 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie141Zadné svetláKoncové svetlá sa rozsvietia spolu so stretávacími/diaľkovými svetlami a
obrysovými svetlami.
Automatické ovládaniesvetiel
Ak je zapnutá funkcia automatického
ovl

Page 144 of 331

OPEL ASTRA K 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 142OsvetlenieNastavenie sklonusvetlometov
Manuálne nastavenie sklonu
svetlometov 
Prispôsobenie sklonu svetlometov
zaťaženiu vozidla, aby sa zabránilo
oslňovaniu: otočte koliesko ? do
želanej

Page 145 of 331

OPEL ASTRA K 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie143Distribúcia a intenzita svetla sa
aktivuje rôznymi spôsobmi v
závislosti od svetelných podmienok,
typu cesty a jazdných situácií. Vozidlo
automaticky prispôsobuje svetlomety
situ

Page 146 of 331

OPEL ASTRA K 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 144OsvetlenieFunkcia parkovania so
spiatočkou
Ako pomoc orientácii vodiča pri
parkovaní sa rozsvietia obe rohové
svetlá a svetlá pri cúvaní, keď svietia
svetlomety a je zaradená spiatočka.

Page 147 of 331

OPEL ASTRA K 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie145Páčka smeroviek s tlačidlom f
Asistent diaľkových svetiel aktivujete
jedným stlačením f. Diaľkové svetlá
sa automaticky zapnú pri rýchlosti
vyššej ako 50 km/h. Diaľkové

Page 148 of 331

OPEL ASTRA K 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 146OsvetlenieSvetelný klaksón aktivujete jedným
potiahnutím páčky smeroviek, pričom sa asistent diaľkových svetiel
deaktivuje, keď sú diaľkové svetlá
zapnuté.
Dynamické automatické
na

Page 149 of 331

OPEL ASTRA K 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie147sa volant pohne do opačnej strany
alebo sa páčka manuálne prepne
späť do neutrálnej polohy.
Dočasné blikanie aktivujete
podržaním páčky tesne pred bodom
odporu. Smerovky bud

Page 150 of 331

OPEL ASTRA K 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 148OsvetlenieJe potvrdené zvukovým signálom a
kontrolkou príslušného ukazovateľa
smeru.
Svetlá spiatočky Svetlo spätného chodu sa rozsvieti,keď je zapnuté zapaľovanie a zaradí
sa spiato