OPEL ASTRA K 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL ASTRA K 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) ASTRA K 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26120/w960_26120-0.png OPEL ASTRA K 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 261 of 331

OPEL ASTRA K 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo2594. Vytiahnite žiarovku z držiakažiarovky a vymeňte ju.
5. Vložte držiak žiarovky do puzdra svetla a otočte ňou v smere
hodinových ručičiek.
6. Vložte svetlo do

Page 262 of 331

OPEL ASTRA K 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 260Starostlivosť o vozidlo
Nasaďte pinzetu na poistky podľa
typu poistiek zhora alebo z boku a
vytiahnite poistku.
Poistková skriňa v
motorovom priestore
Poistková skrinka je umiestnená v
ľave

Page 263 of 331

OPEL ASTRA K 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo261Č.Obvod1Štartér2Štartér3Snímač výfuku4Riadiaci modul motora5Funkcie motora/Aeroshutter6Riadiaci modul prevodovky7–8Riadiaci modul motora9Klimatizácia10Naftový v

Page 264 of 331

OPEL ASTRA K 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 262Starostlivosť o vozidloČ.Obvod42Manuálne nastavenie sklonu
svetlometov43Palivové čerpadlo44Spätná kamera/vnútorné spätné
zrkadlo/modul prívesu45Ľavý svetlomet LED/automatické
nastave

Page 265 of 331

OPEL ASTRA K 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo263
Pripojte adaptér k napájaciemu
konektoru.
Zatlačte skrutkovač cez výklenok v
adaptéri. Vyberte kryt potiahnutím skrutkovača.Č.Obvod1–2Klimatizácia, ventilátor3

Page 266 of 331

OPEL ASTRA K 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 264Starostlivosť o vozidloČ.Obvod15Riadiaci modul prvkov karosérie
116Riadiaci modul prvkov karosérie
717Riadiaci modul prvkov karosérie
618Riadiaci modul prvkov karosérie
319Konektor dátového

Page 267 of 331

OPEL ASTRA K 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo265
Odstráňte kryt.
Odpojte a odstráňte kryt poistkovej
skrinky.
Č.Obvod1–2–3Modul prívesu4Elektricky ovládané sedadlo na
strane spolujazdca5–6Modul upozornenia n

Page 268 of 331

OPEL ASTRA K 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 266Starostlivosť o vozidloČ.Obvod14Zapaľovanie15Ventilácia sedadiel16Zásuvka prívesu17Zásuvka prívesu18–19–20–21Elektricky sklápané zadné
sedadlo (len verzia Caravan)22–
Po výmene

Page 269 of 331

OPEL ASTRA K 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo267Model Sports Tourer s rezervným
kolesom
Otvorte kryt podlahy v batožinovom
priestore 3 82.
Zdvihák, ťažné oko a náradie sú
umiestnené v skrinke s náradím pod
rez

Page 270 of 331

OPEL ASTRA K 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 268Starostlivosť o vozidloKolesá a pneumatiky
Stav pneumatík a ráfikov
Hrany prechádzajte pomaly, a ak je to
možné, kolmo. Prejazd ostrých hrán
môže spôsobiť poškodenie
pneumatiky a ráf