OPEL ASTRA K 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL ASTRA K 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) ASTRA K 2018.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26121/w960_26121-0.png OPEL ASTRA K 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 31 of 335

OPEL ASTRA K 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná29Zapnutím zapaľovania sa deaktivuje
zamykací systém proti odcudzeniu.
Manuálne uzamknutie
Zatlačte dovnútra uzamykacie
gombíky na všetkých dverách okrem
vodičových

Page 32 of 335

OPEL ASTRA K 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) 30Kľúče, dvere, oknáAktiváciu alebo deaktiváciu
opätovného automatického
zamknutia je možné nastaviť v
ponuke Nastavenia , I Vozidlo na
informačnom displeji.
Informačný displej 3 125

Page 33 of 335

OPEL ASTRA K 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná31Dvere
Batožinový priestor
Dvere batožinového priestoru Otvorenie5-dverový Hatchback
Po odomknutí otvorte zadné výklopné dvere stlačením dotykového spínača
nad emb

Page 34 of 335

OPEL ASTRA K 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) 32Kľúče, dvere, oknáElektrický zámok zadných dverí9Varovanie
Pri obsluhe elektricky ovládaných
dverí batožinového priestoru
buďte opatrní. Hrozí
nebezpečenstvo zranenia,
obzvlášť d

Page 35 of 335

OPEL ASTRA K 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná33priestoru, tlačidlo X sa musí podržať
dlhšie ako pri zamykaní alebo
odomykaní.
Ovládanie bez rúk pomocou snímača
pohybu bod zadným nárazníkom
Ak chcete otvoriť a

Page 36 of 335

OPEL ASTRA K 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) 34Kľúče, dvere, oknáOvládanie spínačom na vnútornej
strane dverí vodiča
Držte C na vnútornej strane dverí
vodiča, kým sa dvere batožinového
priestoru nezačnú otvárať alebo
zatvá

Page 37 of 335

OPEL ASTRA K 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná35
4. Stlačte a tri sekundy podržtetlačidlo C na vnútornej strane
otvorených dverí batožinového
priestoru.
Poznámky
Nastavenie výšky otvorenia by malo byť naprogramo

Page 38 of 335

OPEL ASTRA K 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) 36Kľúče, dvere, oknáVšeobecné rady pre obsluhu
dverí batožinového priestoru9 Nebezpečenstvo
Pri preprave objemných
predmetov nejazdite s otvorenými alebo pootvorenými dverami
batožinové

Page 39 of 335

OPEL ASTRA K 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná37Zapnutý
Dvakrát stlačte e na rádiovom
diaľkovom ovládači do
piatich sekúnd.
Alarm
Poplašný systém proti odcudzeniu je
kombinovaný so zamykacím
systémom proti odcu

Page 40 of 335

OPEL ASTRA K 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) 38Kľúče, dvere, oknáZapnutie poplašného systému
bez monitorovania priestoru pre
cestujúcich a sklonu vozidla
Vypnite monitorovanie priestoru pre
cestujúcich a sklonu vozidla, ak vo
vozidle zo