OPEL ASTRA K 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL ASTRA K 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) ASTRA K 2019.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26123/w960_26123-0.png OPEL ASTRA K 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 151 of 323

OPEL ASTRA K 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie149Túto funkciu môžete aktivovať alebo
deaktivovať v prispôsobení vozidla.
Vyberte príslušné nastavenie v
Nastavenia I Vozidlo na
informačnom displeji.
Informačný displej 3

Page 152 of 323

OPEL ASTRA K 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) 150OsvetlenieOchrana proti vybitiuakumulátora
Funkcia sledovania nabitia
akumulátora vozidla
Táto funkcia zaručuje najdlhšiu
možnú životnosť akumulátora vozidla použitím generátora s ovl

Page 153 of 323

OPEL ASTRA K 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) Klimatizácia151KlimatizáciaKlimatizácia................................ 151
Systém kúrenia a vetrania .......151
Elektronicky riadená klimatizácia ............................. 154
Nezávislé

Page 154 of 323

OPEL ASTRA K 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) 152KlimatizáciaOdstránenie zahmlenia a
námrazy
● Stlačte V: distribúcia vzduchu
smeruje na čelné sklo.
● Nastavte ovládací prvok teploty na najteplejšiu úroveň.
● Nastavte rýchlos

Page 155 of 323

OPEL ASTRA K 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) Klimatizácia153nad bod mrazu. Preto sa môže tvoriť
kondenzácia odkvapkávajúca zo
spodku vozidla.
Ak nepotrebujete ochladzovať alebo
vysušovať vzduch, vypnite chladenie,
aby ste ušetrili pal

Page 156 of 323

OPEL ASTRA K 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) 154KlimatizáciaOdstránenie zahmlenia a
námrazy z okien V
●
Stlačte V: distribúcia vzduchu
smeruje na čelné sklo.
● Nastavte rýchlosť ventilátora na najvyššiu úroveň alebo na.
● N

Page 157 of 323

OPEL ASTRA K 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) Klimatizácia155● odstránenie zahmlenia anámrazy V
● dvojzónovú synchronizáciu teploty SYNC
Vyhrievanie zadného okna Ü 3 44.
Vyhrievanie vonkajších spätných
zrkadiel Ü 3 41.
Vyhr

Page 158 of 323

OPEL ASTRA K 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) 156KlimatizáciaNastavte teploty na požadovanúhodnotu. Gombíkom na strane
spolujazdca sa mení teplota pre
stranu spolujazdca.Gombíkom na
strane vodiča sa mení teplota pre
stranu vodiča alebo o

Page 159 of 323

OPEL ASTRA K 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) Klimatizácia157Ak stlačíte tlačidlo V, pokým je
motor v režime funkcie Autostop,
motor sa znovu automaticky
naštartuje.
Ak stlačíte tlačidlo l, kým je
ventilátor zapnutý a motor je v
re

Page 160 of 323

OPEL ASTRA K 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) 158Klimatizácial:na čelné sklo a okná predných
dverí (klimatizácia je aktivovaná
v pozadí, aby zabraňovala
zahmlievaniu okien)M:na oblasť hlavy a zadných
sedadiel prostredníctvom
nastavit