OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak) ASTRA K 2019 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26122/w960_26122-0.png OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 161 of 333

OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Klimatizácia159Návrat do automatického režimu
distribúcie vzduchu: stlačte tlačidlo
AUTO .
Chladenie A/C
Stlačením tlačidla A/C prepnete na
chladenie. LED v tlačidle sa rozsvieti, aby indi

Page 162 of 333

OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 160Klimatizáciazvnútra. Kvalita vzduchu v interiéri
sa zhoršuje, takže cestujúci môžu
pocítiť i nevoľnosť.
V teplých a veľmi vlhkých
podmienkach prostredia sa čelné sklo môže z vonk

Page 163 of 333

OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Klimatizácia161
Smer prúdenia vzduchu nastavte
natočením a naklopením lamiel.
Pre zatvorenie ventilačného otvoru
otočte kolieskom smerom k menšej
značke W.
9 Varovanie
Nepripájajte žiadne

Page 164 of 333

OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 162KlimatizáciaPravidelné uvedenieklimatizácie do činnosti
Aby bol trvalo zachovaný optimálny
výkon, musí byť chladenie raz za
mesiac na niekoľko minút zapnuté,
bez ohľadu na počasie a r

Page 165 of 333

OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda163JazdaRady pre jazdu........................... 164
Kontrola nad vozidlom .............164
Riadenie .................................. 164
Startovanie a prevádzka ............164
Zábeh novéh

Page 166 of 333

OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 164JazdaRady pre jazdu
Kontrola nad vozidlom
Nikdy nejazdite s vypnutým
motorom
Mnoho systémov v tomto stave
nefunguje (napr. posilňovač bŕzd,
posilňovač riadenia). Takáto jazda je
pre vás aj

Page 167 of 333

OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda1650:vypnuté zapaľovanie: Niektoré
funkcie zostanú aktívne, pokým
nevyberiete kľúč alebo neotvoríte dvere vodiča, ak bolo
zapaľovanie predtým zapnuté1:režim napájania príslušens

Page 168 of 333

OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 166Jazdarozsvieti, naftový motor spustí
žeravenie. Kontrolky sa rozsvietia a
väčšina elektrických funkcií funguje.Štartovanie motora
Zošliapnite spojkový pedál
(mechanická prevodovka) ale

Page 169 of 333

OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda167automatizovaná mechanická
prevodovka) a stlačte tlačidlo
Engine Start/Stop .
Ak chcete vypnúť motor, stlačte
Engine Start/Stop znova. Vyberte
elektronický kľúč zo stredovej
konzoly

Page 170 of 333

OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 168JazdaVozidlá s tlačidlom zapnutia
napájania
Manuálna prevodovka: stlačte pedál
spojky a brzdy.
Automatická prevodovka: použite brzdový pedál a voliacu páku posuňte
do polohy P alebo N