OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak) ASTRA K 2019 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26122/w960_26122-0.png OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 191 of 333

OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda189následné stlačenie pedálu plynu
uvoľní elektrickú parkovaciu brzdu
automaticky. Toto nie je možné, ak
súčasne ťaháte aj spínač m.
Dynamické brzdenie počas pohybu vozidla
Ak s

Page 192 of 333

OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 190JazdaPodvozkové systémy
Systém regulácie preklzu Systém ovládania pohonu (TC) je
súčasťou elektronického riadenia
stability (ESC).
TC zlepšuje jazdnú stabilitu v prípade
potreby, bez o

Page 193 of 333

OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda191Príčinu poruchy nechajte odstrániť v
servise.
Elektronické riadenie stability
Systém elektronickej stabilizácievozidla (ESC) zlepšuje stabilitu jazdyv prípade potreby, a to bez ohľad

Page 194 of 333

OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 192Jazda
● Ak chcete deaktivovať lensystém kontroly trakcie, krátko
stlačte tlačidlo b: systém TC sa
deaktivuje ale systém ESC
ostane aktívny. Rozsvieti sa
kontrolka k. Keď je systém TC

Page 195 of 333

OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda193Systémy asistenta
vodiča9 Varovanie
Systémy asistenta vodiča sa
vyvinuli ako podpora vodiča a nie ako náhrada pozornosti vodiča.
Vodič preberá plnú
zodpovednosť, keď riadi vozidlo.

Page 196 of 333

OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 194Jazdanazeleno rozsvieti m a zobrazí sa
nastavená rýchlosť. Plynový pedál
môžete uvoľniť.
Rýchlosť vozidla môžete zvýšiť
zošliapnutím pedála plynu. Keď
uvoľníte pedál plynu,

Page 197 of 333

OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda195Vyvolanie uloženej rýchlostiOtočte kolieskom do polohy RES/+
pri rýchlosti nad 30 km/h. Obnoví sa
uložená rýchlosť.
Vypnutie systému
Stlačte m; kontrolka m na
prístrojovom panel

Page 198 of 333

OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 196Jazda
Farba L na displeji vyššej úrovne sa
zmení na zelenú.
Zmena obmedzenia rýchlosti Keď je obmedzovač rýchlosti aktívny,
podržte a krátko pootočte kolieskom
do strany RES/+, čím

Page 199 of 333

OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda197Adaptívny tempomat automaticky
spomalí vozidlo, keď sa priblížite k
pomalšie jazdiacemu vozidlu.
Následne nastaví rýchlosť vozidla
tak, aby dodržiavalo od vozidla pred
vami vybranú

Page 200 of 333

OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 198JazdaZrýchlite na požadovanú rýchlosť a
otočte kolieskom do polohy SET/-,
aktuálna rýchlosť sa uloží do pamäte
a bude udržiavaná.
V informačnom centre vodiča sa
zobrazí symbol ada