OPEL ASTRA K 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL ASTRA K 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) ASTRA K 2020 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26124/w960_26124-0.png OPEL ASTRA K 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 61 of 93

OPEL ASTRA K 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Externé zariadenia61Prehrávanie videaZobrazovať sa dajú videá z USB
zariadenia.
Poznámky
Z bezpečnostných dôvodov nie je
funkcia prehrávania videa dostupná
počas jazdy.
Aktivácia funkcie

Page 62 of 93

OPEL ASTRA K 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 62Externé zariadenia
Zobrazenie hodín a teploty
Ak chcete zobraziť čas a teplotu na
celú obrazovku, aktivujte Displej
hodín a teploty .
Nastavenia displeja
Zvoľte možnosť Nastavenia displej

Page 63 of 93

OPEL ASTRA K 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Externé zariadenia63Zobrazená obrazovka projekcie
telefónu závisí od smartfónu a verzie
softvéru.
Návrat na domovskú obrazovku
Stlačte !.
BringGo
BringGo je navigačná aplikácia
poskytuj

Page 64 of 93

OPEL ASTRA K 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 64NavigáciaNavigáciaVšeobecné informácie.................64
Použitie ........................................ 65
Zadanie cieľa ............................... 70
Navádzanie ...................

Page 65 of 93

OPEL ASTRA K 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia65Dôležité informácieSystém dopravných informácií TMC adynamické navádzanie po trase
Systém dopravných informácií TMC
prijíma všetky aktuálne dopravné
informácie z rozhlas

Page 66 of 93

OPEL ASTRA K 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 66NavigáciaAktívne navádzanie po trase
● Zobrazí sa mapa.
● Aktívna trasa je indikovaná farebnou líniou.
● Pohybujúce sa vozidlo indikuje kruh so šípkou ukazujúcou vsmere jazdy.
● N

Page 67 of 93

OPEL ASTRA K 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia67Tlačidlo zrušenia na obrazovke
Počas aktívneho navádzania po trase
sa na ľavej strane obrazovky
zobrazuje tlačidlo obrazovky Zrušiť.
Ak chcete zrušiť aktívnu reláciu
navádza

Page 68 of 93

OPEL ASTRA K 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 68NavigáciaNastavenia mapyZobrazenie mapy
Na výber sú tri rôzne zobrazenia
mapy.
Vyberte položku % na obrazovke
mapy a potom opakovaným
stláčaním tlačidla zobrazenia mapy
na obrazovky prep

Page 69 of 93

OPEL ASTRA K 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia69Dopravné udalosti na mape
Dopravné udalosti môžu byť priamo
indikované na mape.
Ak chcete túto funkciu aktivovať,
výberom položky % na mape
zobrazte ponuku Možnosti. Vyberte
p

Page 70 of 93

OPEL ASTRA K 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 70Navigáciavyberte položku % na mape, potom
položku Nastavenia navigácie a
potom položku Hlasové povely.
Keď je aktivovaná funkcia Normálne
hlasové povely , hlas oznámi
nasledujúci odb