OPEL ASTRA K 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL ASTRA K 2020 Používateľská príručka (in Slovak) ASTRA K 2020 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26125/w960_26125-0.png OPEL ASTRA K 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 211 of 315

OPEL ASTRA K 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda209dodávkové autá). Nie je možné
zaručiť identifikáciu objektu a
správnu indikáciu vzdialenosti v
hornej časti týchto vozidiel.
Systém nerozpozná objekty s
veľmi malou odrazovou pl

Page 212 of 315

OPEL ASTRA K 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 210JazdaKeď systém zaznamená vozidlo v
oblasti mŕtveho uhla pri jazde
dopredu, ak predchádzate vozidlo
alebo ste sami predchádzaní, v
príslušnom vonkajšom spätnom
zrkadle sa rozsvieti žlt

Page 213 of 315

OPEL ASTRA K 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda211Pokyny pre čistenie 3 276.
V prípade poruchy systému alebo ak
systém nefunguje z dôvodu
prechodných podmienok, symboly v
zrkadlách budú nepretržite svietiť a v
informačnom centre vo

Page 214 of 315

OPEL ASTRA K 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 212Jazda
Trajektória vozidla sa zobrazuje v
súlade s uhlom natočenia riadenia.
Výstražné symboly
Výstražné symboly sú označené ako trojuholníky 9 na obrázku, ktorý
zobrazuje prekážky

Page 215 of 315

OPEL ASTRA K 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda213● Vozidlo ťahá príves.
● Došlo k nehode v zadnej časti vozidla.
● Dochádza k extrémnym teplotným zmenám.
Chybové hlásenia sa zobrazujú
pomocou 9 v hornom riadku
informačné

Page 216 of 315

OPEL ASTRA K 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 214Jazda
Výkričník v rámčeku indikuje, že sa
zistila ďalšia značka, ktorú systém
nedokáže zreteľne identifikovať.
Systém funguje bez straty výkonu do
rýchlosti maximálne 200 km/h v

Page 217 of 315

OPEL ASTRA K 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda215
Po aktivácii, keď nie je momentálne
zobrazená stránka detekcie
dopravných značiek, sa vo forme
kontextových upozornení budú v
informačnom centre vodiča
zobrazovať novo detegovan

Page 218 of 315

OPEL ASTRA K 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 216JazdaReset systému
Obsah zobrazenia dopravných
značiek sa dá vymazať v ponuke
nastavenia na stránke asistenta
dopravných značiek výberom
Vynulovať a potvrdením stlačením
SET/CLR na p

Page 219 of 315

OPEL ASTRA K 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda217● Oblasť čelného skla, kde jeumiestnená predná kamera, nie
je čistá alebo do nej zasahujú
cudzie predmety, napríklad
nálepky.
● Keď počasie, napríklad hmla, dážď alebo sneh

Page 220 of 315

OPEL ASTRA K 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 218JazdaPoznámky
Systém možno vypnúť, ak deteguje
pruhy, ktoré sú príliš úzke, príliš široké alebo je na nich veľa zákrut.
Aktivácia
Asistent riadenia vozidla v jazdnom
pruhu sa aktiv