OPEL ASTRA K 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL ASTRA K 2020 Používateľská príručka (in Slovak) ASTRA K 2020 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26125/w960_26125-0.png OPEL ASTRA K 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 41 of 315

OPEL ASTRA K 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná391. Zatvorte dvere batožinovéhopriestoru, kapotu, okná a strešné
okno.
2. Stlačte o. Dióda LED v tlačidle
o sa rozsvieti maximálne na
10 minút.
3. Zatvorte dvere.
4.

Page 42 of 315

OPEL ASTRA K 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 40Kľúče, dvere, oknáPoplach
Keď sa spustí poplach, zaznie alarm
klaksónu a súčasne začnú blikať
výstražné svetlá. Počet a čas trvania
poplašnej signalizácie sú určené
zákonom.

Page 43 of 315

OPEL ASTRA K 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná41Vonkajšie zrkadlá
Vydutý tvar
Tvar zrkadla spôsobuje, že sa objekty javia ako menšie, čo ovplyvní
schopnosť odhadovať vzdialenosti.
Upozornenie na bočný mŕtvy uhol

Page 44 of 315

OPEL ASTRA K 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 42Kľúče, dvere, oknáVyhrievané spätné zrkadlá
Ovláda sa tlačidlom Ü.
Vyhrievanie funguje za chodu motora
a vypne sa automaticky po uplynutí
krátkej doby.
Vnútorné zrkadlá
Manuálna zme

Page 45 of 315

OPEL ASTRA K 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná43Okná
Čelné sklo Nálepky na čelnom skle
Nenaliepajte nálepky, napr. diaľničné
nálepky alebo podobné nálepky, na
čelné sklo v oblasti vnútorného
spätného zrkadl

Page 46 of 315

OPEL ASTRA K 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 44Kľúče, dvere, oknáBezpečnostná funkcia
Keď okno počas automatického
zatvárania narazí na prekážku nad
polovicou výšky, jeho pohyb sa ihneď
zastaví a okno sa opäť otvorí.
Vyradeni

Page 47 of 315

OPEL ASTRA K 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná454. Zatlačte spínač, kým sa oknoúplne neotvorí, a pokračujte v
stláčaní spínača na ďalšie
dve sekundy.
5. Tento postup zopakujte pre každé
okno.
Vyhrievanie zadn

Page 48 of 315

OPEL ASTRA K 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 46Kľúče, dvere, oknáStrecha
Strešné okno9 Varovanie
Pri obsluhe strešného okna buďte
opatrní. Hrozí nebezpečenstvo
zranenia, obzvlášť deťom.
Pri používaní dávajte pozor na
pohybliv

Page 49 of 315

OPEL ASTRA K 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná47
Strešné okno zatvoríte stlačením a
podržaním e.
Uvoľnením tlačidla sa pohyb zastaví.
Inicializácia po poruche napájania Po poruche napájania môžete
strešné

Page 50 of 315

OPEL ASTRA K 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 48Sedadlá, zádržné prvkySedadlá, zádržné
prvkyOpierky hlavy ............................... 48
Predné sedadlá ........................... 50
Poloha sedadla .......................... 50
Manu