OPEL CASCADA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL CASCADA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) CASCADA 2014.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26129/w960_26129-0.png OPEL CASCADA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 11 of 141

OPEL CASCADA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod11
CD 600

Page 12 of 141

OPEL CASCADA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 12Úvod
1Tlačidlo ;
Prístup na domovskú
stránku .................................. 17
2 Tlačidlo SRCE (Zdroj)
Stláčaním môžete
prechádzať rôznymi
zvukovými zdrojmi
Prehrávač CD/MP3 .

Page 13 of 141

OPEL CASCADA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod13
12Tlačidlo INFO
Rádio: informácie o
aktuálnej stanici
Externé zariadenia CD/
MP3/WMA: informácie o
aktuálnej stope
13 Multifunkčný gombík
Otočenie: označenie
položiek ponuky aleb

Page 14 of 141

OPEL CASCADA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 14Úvod
Dlhé stlačenie: zobrazeniezoznamu volaní .....................70
alebo aktivovať prechod
reči (ak je podporované
telefónom) ............................. 62
2 Tlačidlo SRC (Zdroj)
Stl

Page 15 of 141

OPEL CASCADA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod15
Automatické vypnutieAk bol informačný systém zapnutý
gombíkom X, keď bolo zapaľovanie
vypnuté, automaticky sa znova vypne
po 10 minútach.
Nastavenie hlasitosti
Otáčajte gombíkom

Page 16 of 141

OPEL CASCADA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 16Úvod
Poznámky
Stručné informácie o zdrojoch zvuku a aktuálnej relácii navigácie možno
zobraziť prostredníctvom aplikácie
Krát info .

Page 17 of 141

OPEL CASCADA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základné operácie17Základné operácieZákladné operácie.......................17
Nastavenia tónu ........................... 20
Nastavenia hlasitosti ....................21
Systémové nastave

Page 18 of 141

OPEL CASCADA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 18Základné operácie
Stlačením multifunkčného gombíka
(Navi 950/Navi 650: stlačte vonkajší
krúžok) zobrazte druhú stránku
Domovská stránka s ďalšími
aplikáciami.
Použitím multif

Page 19 of 141

OPEL CASCADA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základné operácie19
Poznámky
V nasledujúcich kapitolách sú kroky
obsluhy na posúvanie sa v
zoznamoch popísané ako
"...posuňte sa na položku ponuky...".
Úprava nastavenia
Otočení

Page 20 of 141

OPEL CASCADA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 20Základné operácie
Výber a aktivácia tlačidla na
obrazovke v hlásení funguje rovnako
ako pri výbere možnosti v ponuke.
Nastavenia tónu Stlačte tlačidlo ; a potom vyberte
tlačidlo Sea
Page:   < prev 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 ... 150 next >