OPEL CASCADA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL CASCADA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) CASCADA 2014.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26129/w960_26129-0.png OPEL CASCADA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 51 of 141

OPEL CASCADA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia51
Zobrazí sa zoznam naposledyvybraných cieľov usporiadaných v
opačnom chronologickom poradí.
Zo zoznamu vyberte požadovanú
adresu.
Zobrazí sa ponuka potvrdenia.
Výberom položky p

Page 52 of 141

OPEL CASCADA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 52Navigácia
Výber adries z adresára
Stlačením tlačidla DEST zobrazte
ponuku Zadanie cieľu cesty a potom
vyberte ikonu Adresár. Zobrazí sa
zoznam všetkých položiek adresára.
Vyberte po

Page 53 of 141

OPEL CASCADA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia53
Stlačením tlačidla NAVI zobrazte
mapu.
Použitím osemsmerového spínača
umiestnite požadovaný cieľ do stredu
mapy. Na mape sa zobrazí červený
symbol v a v kontextovom okne sa

Page 54 of 141

OPEL CASCADA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 54Navigácia
Pridávanie medzicieľov
Ak chcete pridať priebežný cieľ,
vyberte položku ponuky Add
waypoint . Zobrazí sa zoznam
medzicieľov.Vyberte tlačidlo Pridať na obrazovke
na mieste, ka

Page 55 of 141

OPEL CASCADA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia55
Trasa sa prepočíta a zmení sa
poradie medzicieľov na zozname
medzicieľov.
Obľúbené trasyUkladanie trás s medzicieľmiVytvorenú trasu s medzicieľmi
(pozrite si predchádzajúcu

Page 56 of 141

OPEL CASCADA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 56Navigácia
Výber obľúbenej trasy
Stlačením tlačidla DEST zobrazte
ponuku Zadanie cieľu cesty a potom
výberom ikony Obľúbené trasy
zobrazte zoznam uložených
obľúbených trás.
Zo z

Page 57 of 141

OPEL CASCADA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia57
Zobrazí sa ponuka potvrdenia.Výberom položky ponuky Zapni
navádzanie spustite navádzanie po
trase.
Zrušenie navádzania po trase
Keď je navádzanie po trase aktívne,
stlačením

Page 58 of 141

OPEL CASCADA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 58Navigácia
Ak chcete, aby sa odbočovacie
manévre zobrazovali v detailnom
zobrazení, aktivujte funkciu Výstraha
navádzania v mape .
Dopravné nehody Systém dopravných informácií TMCprijíma

Page 59 of 141

OPEL CASCADA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia59
Ak vyberiete možnosť Manuálny
výber stanice , je potrebné nastaviť
stanicu TMC.
Výberom poľa Zadanie stanice
zobrazte Zoznam dopravných staníc .
Vyberte želanú stanicu.
Zozna

Page 60 of 141

OPEL CASCADA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 60Navigácia
požadovanej relácie sledovania
zobrazte ponuku Podrobnosti o Nav.
cestách .
Ak chcete zmeniť názov príslušnej
relácie sledovania, vyberte položku
ponuky Upr. náz . Zobrazí sa