OPEL CASCADA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL CASCADA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) CASCADA 2015 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26131/w960_26131-0.png OPEL CASCADA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 31 of 143

OPEL CASCADA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio31
Ak je signál DAB príliš slabý na to,
aby ho zaznamenal prijímač,
systém prepne na rovnaký program
na inej stanici DAB alebo FM.
■ Ak sa signál DAB odráža od prírodných prekáž

Page 32 of 143

OPEL CASCADA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 32CD prehrávačCD prehrávačVšeobecné informácie.................32
Použitie ........................................ 33Všeobecné informácie
Dôležité informácie o zvukových
diskoch CD a

Page 33 of 143

OPEL CASCADA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) CD prehrávač33PoužitieSpustenie prehrávania CD
Vložte disk CD s označenou stranou
smerujúcou nahor do otvoru CD kým
sa nevtiahne.
Prehrávanie disku CD sa automaticky spustí a zobrazí sa pon

Page 34 of 143

OPEL CASCADA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 34CD prehrávač
Pozastavenie prehrávania
Prehrávanie pozastavíte stlačením
tlačidla r.
Ponuka Zvuk
Stlačením multifunkčného gombíka
zobrazte ponuku CD alebo MP3.
Poznámky
Opis funkcií v

Page 35 of 143

OPEL CASCADA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Externé zariadenia35Externé zariadeniaVšeobecné informácie.................35
Prehrávanie zvuku .......................37
Zobrazovanie obrázkov ...............38Všeobecné informácie
Konektor

Page 36 of 143

OPEL CASCADA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 36Externé zariadenia
Pripojenie/odpojenie zariadenia
Pripojte zariadenie k portu USB. V prípade zariadenia iPod použite
vhodný pripájací kábel.
Poznámky
Ak je pripojené nečitateľné USB
zar

Page 37 of 143

OPEL CASCADA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Externé zariadenia37
Výberom položky Možnosti
Gracenote zobrazte príslušnú
podponuku.
Aktivujte funkciu normalizácie
Gracenote.
Prehrávanie zvuku Spustenie prehrávania
Ak nie je pripojené

Page 38 of 143

OPEL CASCADA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 38Externé zariadenia
Ak chcete vyhľadať stopu v štruktúre,vyberte jednu z položiek ponuky,
napr. Adresáre , Zoznamy skladieb
alebo Albumy .
Prehľadávajte štruktúru, kým
nenájdete požad

Page 39 of 143

OPEL CASCADA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Externé zariadenia39
Prezentácia
Ak chcete spustiť prezentáciu
všetkých obrázkov uložených v
príslušnom priečinku obrázkov,
vyberte tlačidlo 6 v spodnej časti
obrazovky. Spustí sa pre

Page 40 of 143

OPEL CASCADA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 40NavigáciaNavigáciaVšeobecné informácie.................40
Použitie ........................................ 41
Zadanie cieľa ............................... 45
Navádzanie ...................