OPEL CASCADA 2015 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CASCADA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) CASCADA 2015 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26132/w960_26132-0.png OPEL CASCADA 2015 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 141 of 259

OPEL CASCADA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda139
Automatické ovládanie štartéra
Táto funkcia riadi proces štartovania
motora. Vodič nemusí držať kľúč v
polohe 3. Po použití systém bude
pokračovať v automatickom štartovan

Page 142 of 259

OPEL CASCADA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 140Jazda
Funkciu Autostop signalizuje ručička
v polohe AUTOSTOP na otáčkomere.
Počas aktívnej funkcie sa zachová výkon kúrenia a bŕzd.
Výstraha
Asistent riadenia môže byť
znížený po

Page 143 of 259

OPEL CASCADA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda141
Ak sa páka voliča posunie z polohy
neutrálu predtým, než sa uvoľní pedál spojky, rozsvieti sa kontrolka -
alebo sa zobrazí ako symbol v
informačnom centre vodiča.
Kontrolka - 3

Page 144 of 259

OPEL CASCADA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 142Jazdaalebo posuňte voliacu páku do
polohy P. Natočte predné
kolesá smerom k obrubníku.
■ Zatvorte okná a plátennú strechu.
■ Vyberte kľúč zapaľovania. Otočte volantom, až sa zam

Page 145 of 259

OPEL CASCADA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda143
Ak filter vyžaduje čistenie a
predchádzajúce jazdné podmienky
neumožnili automatické čistenie, bude blikať kontrolka %. Súčasne sa
v informačnom centre vodiča zobrazí
Filter pe

Page 146 of 259

OPEL CASCADA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 144JazdaAutomatická
prevodovka
Automatická prevodovka umožňuje
automatické radenie (automatický
režim) alebo manuálne radenie
(manuálny režim).
Displej prevodovky
Na displeji prevodovky vid

Page 147 of 259

OPEL CASCADA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda145
Počas radenia inej polohy
nezošľapujte pedál plynu. Nikdy
súčasne nezošľapujte pedál plynu a
brzdový pedál.
Akonáhle je zaradený prevodový
stupeň, po uvoľnení brzdového
ped

Page 148 of 259

OPEL CASCADA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 146Jazda
■ Keď je zaradený režim SPORT,prevodovka radí pri vyšších
otáčkach motora, (keď nie je
zapnutý tempomat). SPORT mód
3 153.
■ Špeciálne programy automaticky prispôsobia bod

Page 149 of 259

OPEL CASCADA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda147
3. Vsuňte skrutkovač do otvoru čonajhlbšie a preraďte voliacu páku
z polohy P alebo N. Ak je znovu
zaradená poloha P alebo N,
voliaca páka bude znovu v
zablokovanej polohe. Príč

Page 150 of 259

OPEL CASCADA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 148JazdaBrzdy
Brzdový systém sa skladá z dvoch
nezávislých brzdových okruhov.
Ak dôjde k poruche v niektorom
okruhu, je možné vozidlo brzdiť
pomocou druhého brzdového okruhu.
Brzdný úči