OPEL CASCADA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CASCADA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) CASCADA 2016.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26138/w960_26138-0.png OPEL CASCADA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 181 of 275

OPEL CASCADA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda179
Upozornenie na bočný mŕtvy uhol je
aktívne od rýchlosti 10 km/h až do
rýchlosti 140 km/h. Rýchlejšia jazda
ako 140 km/h systém deaktivuje, čo
bude indikované slabo svietiacimi
vý

Page 182 of 275

OPEL CASCADA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 180Jazda9Varovanie
Spätná kamera nenahrádza
pohľad vodiča. Uvedomte si, že
predmety, ktoré sú mimo zorného poľa kamery a snímače
pokročilého parkovacieho
asistenta, napr. pod nárazníko

Page 183 of 275

OPEL CASCADA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda181Výstražné symboly
Výstražné symboly sú označené ako
trojuholníky 9 na obrázku, ktorý
zobrazuje prekážky detekované
zadnými snímačmi pokročilého
parkovacieho asistenta.
Okr

Page 184 of 275

OPEL CASCADA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 182Jazda
Dopravné značky ktoré rozpozná sú:
Obmedzujúce a zakazujúce
dopravné značky ● obmedzenie rýchlosti
● zákaz predbiehania
● koniec obmedzenia rýchlosti ● koniec zákazu pred

Page 185 of 275

OPEL CASCADA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda183Zobrazovanie na displeji
Dopravné značky sa zobrazujú na
stránke Detekcia dopravných
značiek v informačnom centre vodiča.
Vyberte Nastavenia X stlačením
MENU a vyberte možnos

Page 186 of 275

OPEL CASCADA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 184Jazda
Keď sa zobrazí stránka s nastavením,
výberom položky Vypnúť deaktivujte
funkciu upozornenia. Funkciu znova
aktivujete výberom položky Zapnúť.
Keď sa zapne zapaľovanie,
deaktiv

Page 187 of 275

OPEL CASCADA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda185Výstraha
Cieľom systému je pomôcť
vodičovi postrehnúť niektoré
dopravné značky v rámci určitého
rozsahu rýchlosti. Neignorujte ani
tie dopravné značky, ktoré nie sú
zobrazen

Page 188 of 275

OPEL CASCADA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 186JazdaVypnutieSystém sa deaktivuje stlačením
tlačidla ), LED v tlačidle zhasne.
Pri rýchlostiach pod 56 km/h je
systém nefunkčný.
Porucha
Systém upozornenia na opustenie
jazdného pruhu n

Page 189 of 275

OPEL CASCADA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda187Výstraha
Používanie paliva, ktoré
nezodpovedá norme EN 590
alebo podobnej, môže viesť k
strate výkonu, zvýšenému
opotrebovaniu alebo poškodeniu
motora a môže ovplyvniť vašu
z

Page 190 of 275

OPEL CASCADA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 188Jazda
Dvierka palivovej nádrže je možné
otvoriť len keď je vozidlo odomknuté. Uvoľnite dvierka palivovej nádrže
zatlačením na dvierka.
Uzáver otvoríte tak, že ním pomaly
otočíte p