OPEL CASCADA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL CASCADA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) CASCADA 2016 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26135/w960_26135-0.png OPEL CASCADA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 71 of 139

OPEL CASCADA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón71a/alebo telefónne služby
znemožnia takéto procesy.
Informujte sa u svojho miestneho
operátora siete.
Číslo núdzového volania môže
závisieť od regiónu alebo krajiny.
Informujte

Page 72 of 139

OPEL CASCADA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 72TelefónZadajte požadované číslo.
Výberom položky Vymazať na
obrazovke alebo stlačením tlačidla
BACK na prístrojovej doske
odstránite posledné zadané číslo.
Ak chcete presúvať ku

Page 73 of 139

OPEL CASCADA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón73Aktivujte požadovanú možnosť.
Zoznamy hovorov
Stlačte PHONE a potom zvoľte
Zoznamy hovorov . Zobrazí sa
ponuka Zoznamy hovorov .
Vyberte požadovaný zoznam
hovorov. V závislosti

Page 74 of 139

OPEL CASCADA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 74TelefónAk chcete preniesť hovor späť do
informačného systému, vyberte
položku Prepojiť hovor v ponuke
Súkromný hovor .
Druhý telefonický hovor
Inicializácia druhého telefonického
h

Page 75 of 139

OPEL CASCADA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón75Ak sa nezobrazí žiadna správa,
vstúpte do menu Bluetooth na vašom
mobilnom telefóne, zvoľte názov
informačného systému a aktivujte
príslušnú prístupovú funkciu.
Poznámky
Ná

Page 76 of 139

OPEL CASCADA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 76TelefónMobilné telefóny a
vysielačky CB
Pokyny na inštaláciu a návod na
obsluhu
Pri inštalácii a obsluhe mobilného
telefónu musíte dodržiavať pokyny
pre inštaláciu a pokyny uvedené

Page 77 of 139

OPEL CASCADA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Často kladené otázky77Často kladené
otázkyČasto kladené otázky ..................77Často kladené otázky
Rozpoznávanie reči? Funkcia rozpoznávanie reči
nepracuje správne. Ako môže
zl

Page 78 of 139

OPEL CASCADA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 78Často kladené otázkyTelefón?Ako môžem spárovať môj telefón s
informačným systémom?
! Ak chcete spárovať telefón, stlačte
tlačidlo O, vyberte položku
Nastav. telefónu a potom po

Page 79 of 139

OPEL CASCADA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Často kladené otázky79?Informačný systém nemá tlačidlo
tónu na čelnom paneli. Ako
môžem zmeniť nastavenia tónu?
! Ponuka nastavení tónu je
prístupná cez Domovská stránka .
Stlače

Page 80 of 139

OPEL CASCADA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 80RegisterAAdresár ......................................... 45
Aktivácia hudby Bluetooth ............37
Aktivácia informačného systému ..14
Aktivácia navigačného systému ...41
Aktivácia te