OPEL CASCADA 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL CASCADA 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) CASCADA 2017.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26141/w960_26141-0.png OPEL CASCADA 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 81 of 109

OPEL CASCADA 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 81JJazyk ............................................ 22
K Klávesnica .................................... 45
M
Mapy ............................................. 41
Maximálna hlasitosť po spusten

Page 82 of 109

OPEL CASCADA 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 82Rádiový dátový systém.............28
RDS........................................... 28
Regionálne ................................ 28
TP.............................................. 28
Uklada

Page 83 of 109

OPEL CASCADA 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod............................................ 84
Rádio ........................................... 93
CD prehrávač ............................. 100
Vstup AUX .................................

Page 84 of 109

OPEL CASCADA 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 84ÚvodÚvodVšeobecné informácie.................84
Funkcia pre odraďovanie
zlodejov ........................................ 85
Prehľad ovládacích prvkov ..........86
Použitie ...............

Page 85 of 109

OPEL CASCADA 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod85Príjem rádia
Príjem rádia môže byť prerušovaný atmosférickými poruchami, šumom,
skreslením alebo stratou príjmu z
dôvodu:
● zmien vo vzdialenosti od vysielača
● príjem z ni

Page 86 of 109

OPEL CASCADA 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 86ÚvodPrehľad ovládacích prvkovCD 300

Page 87 of 109

OPEL CASCADA 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod871 RADIOAktivuje rádio alebo zmení
vlnové pásmo ........................ 93
2 CD
Spustenie prehrávania
disku CD/MP3/WMA ...........103
3 Vyhľadávanie dozadu
Rádio: vyhľadávanie
dozadu

Page 88 of 109

OPEL CASCADA 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 88Úvod14Multifunkčný gombík
Otočenie: označenie
položiek ponuky alebo
nastavenie číselných
hodnôt .................................. 90
Stlačenie: výber/aktivácia
označenej položky;
p

Page 89 of 109

OPEL CASCADA 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod89PoužitieOvládacie prvky
Informačný systém sa ovláda
funkčnými tlačidlami, multifunkčnými
gombíkmi a ponukami zobrazenými
na displeji.
Vstupy sa zadávajú cez: ● centrálnu jedno

Page 90 of 109

OPEL CASCADA 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 90ÚvodPodrobný popis:● funkcií prehrávača CD 3 101
● funkcií vstupu AUX 3 103
● funkcií portu USB 3 104
Základné operácie Multifunkčný gombík
Multifunkčný gombík je centrálny