OPEL CASCADA 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CASCADA 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) CASCADA 2017.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26142/w960_26142-0.png OPEL CASCADA 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 161 of 275

OPEL CASCADA 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda159Vypnutie
Systém TC sa môže vypnúť, ak sa
vyžaduje preklzovanie poháňaných
kolies:
Krátkym stlačením b deaktivujte
systém TC, rozsvieti sa k.
Deaktivácia sa zobrazuje ako stavov

Page 162 of 275

OPEL CASCADA 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 160JazdaVypnutie
Pre športovejšiu jazdu môžete
systémy ESC a TC deaktivovať
samostatne:
● Krátko stlačte b: neaktívny bude
len systém kontroly trakcie,
systém ESC zostane aktívny,
rozsv

Page 163 of 275

OPEL CASCADA 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda161Režim SPORT
Nastavenia systémov sú
prispôsobené športovému štýlu
jazdy:
● Tlmenie tlmičov reaguje tvrdšie, aby poskytlo lepší kontakt s
povrchom vozovky.
● Motor reaguje omnoh

Page 164 of 275

OPEL CASCADA 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 162Jazdanastavení režimu NORMAL na
športové. Ovládanie režimu jazdy
prepne na režim SPORT v prípade
veľmi športového štýlu jazdy.
Ak je napríklad vybratý režim TOUR
a počas jazdy na k

Page 165 of 275

OPEL CASCADA 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda163AktiváciaZrýchlite na požadovanú rýchlosť a
otočte kolieskom do polohy SET/-,
aktuálna rýchlosť sa uloží do pamäte
a bude udržiavaná. Ukazovateľ m na
prístrojovom paneli sa

Page 166 of 275

OPEL CASCADA 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 164JazdaStlačením tlačidla L na aktiváciu
obmedzovača rýchlosti alebo
vypnutím zapaľovania vypnete aj
tempomat a odstránite uloženú
rýchlosť.
Obmedzovač rýchlosti
Obmedzovač rýchlosti

Page 167 of 275

OPEL CASCADA 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda165
Zmena obmedzenia rýchlostiKeď je obmedzovač rýchlosti aktívny,
otočte kolieskom do strany RES/+,
aby ste zvýšili, prípadne do strany
SET/- , aby ste znížili požadovanú
maximáln

Page 168 of 275

OPEL CASCADA 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 166Jazda
Vozidlo vpredu je indikované
kontrolkou A.
Ak sa vozidlo priamo pred vami
približuje príliš rýchlo, zaznie
výstražný zvukový signál a
Informačné centrum vodiča podá
upozornenie

Page 169 of 275

OPEL CASCADA 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda167Upozornenie vodiča
Zelená kontrolka vozidla vpredu A sa
na prístrojovom paneli rozsvieti vtedy, keď systém rozpozná vozidlo v smere
jazdy.
Keď sa k pred vami idúcemu vozidlu
priblíž

Page 170 of 275

OPEL CASCADA 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 168JazdaIndikátor čelnej vzdialenostiIndikátor čelnej vzdialenosti
zobrazuje vzdialenosť od pred vami
jazdiaceho vozidla. Na zistenie
vzdialenosti vozidla priamo pred
vaším vozidlom v jeho smer