OPEL CASCADA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL CASCADA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) CASCADA 2017 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26139/w960_26139-0.png OPEL CASCADA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 31 of 111

OPEL CASCADA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio31stanice FM, ktorá má najlepší
príjem. Funkciu TP deaktivujte ak nemá byť príjem signálu DAB
prerušovaný oznámeniami o doprave.
DAB hlásenia Okrem ich hudobného programu
vysiela m

Page 32 of 111

OPEL CASCADA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 32CD prehrávačCD prehrávačVšeobecné informácie.................32
Použitie ........................................ 33Všeobecné informácie
Dôležité informácie o zvukových
diskoch CD a

Page 33 of 111

OPEL CASCADA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) CD prehrávač33PoužitieSpustenie prehrávania CD
Vložte disk CD s označenou stranou
smerujúcou nahor do otvoru CD kým
sa nevtiahne.
Prehrávanie disku CD sa automaticky spustí a zobrazí sa pon

Page 34 of 111

OPEL CASCADA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 34CD prehrávačAk sa chcete vrátiť na normálne
poradie prehrávania, deaktivujte funkciu Náhodné prehrávanie .

Page 35 of 111

OPEL CASCADA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Externé zariadenia35Externé zariadeniaVšeobecné informácie.................35
Prehrávanie zvuku .......................36
Zobrazovanie obrázkov ...............38
Používanie aplikácií ......

Page 36 of 111

OPEL CASCADA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 36Externé zariadeniaPoznámky
Ak je pripojené nečitateľné
zariadenie USB, zobrazí sa
príslušné chybové hlásenie a
informačný systém sa automaticky
prepne na predchádzajúcu funkciu.
Ak

Page 37 of 111

OPEL CASCADA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Externé zariadenia37Príklad: hlavná ponuka USB
Funkčné tlačidlá
Mediálne súbory v zariadeniach USB a Bluetooth možno ovládať pomocou
tlačidiel na prístrojovej doske.
Skok na predchádzaj

Page 38 of 111

OPEL CASCADA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 38Externé zariadeniaJednotlivé zoznamy skladieb
Systém umožňuje vytvárať nové
zoznamy skladieb prostredníctvom
funkcie Gracenote. Podobné skladby
sa automaticky zaradia do zoznamu
vytvorené

Page 39 of 111

OPEL CASCADA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Externé zariadenia39Ponuka obrázkovAk chcete zobraziť ponuku obrázkov,
vyberte položku Ponuka v spodnej
časti obrazovky.
Picture Viewer Main
Výberom položky Prehliadač
obrázkov main zobra

Page 40 of 111

OPEL CASCADA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 40Externé zariadeniaAk chcete zobraziť podponuku s
kategóriami na výber hudby, vyberte
Zoznam staníc .
Zoznam staníc aplikácie AUPEO
Stlačte ; a zvoľte AUPEO. Otočením
multifunkčného z