OPEL CASCADA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL CASCADA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) CASCADA 2017 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26139/w960_26139-0.png OPEL CASCADA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 41 of 111

OPEL CASCADA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia41NavigáciaVšeobecné informácie.................41
Použitie ........................................ 42
Zadanie cieľa ............................... 46
Navádzanie ...................

Page 42 of 111

OPEL CASCADA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 42NavigáciaPoužitie
Informácie na displeji s mapou Ak chcete zobraziť mapu v blízkosti
aktuálnej polohy, môžete vykonať
nasledovné:
● Stlačte NAVI.
● Stlačte tlačidlo ; a vyberte
po

Page 43 of 111

OPEL CASCADA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia43● Aktuálna poloha: označuje jučervený trojuholník v sivom
krúžku.
● Trasa: znázornená modrou čiarou.
● Konečný cieľ: znázornený čiernou šachovnicovou
zástavou.
●

Page 44 of 111

OPEL CASCADA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 44NavigáciaVyberte želanú možnosť.
Režimy mapy
Stlačením multifunkčného gombíka
zobrazte položku Ponuka navigácie .
Zvoľte Režimy máp , aby ste zobrazili
príslušnú podriadenú pon

Page 45 of 111

OPEL CASCADA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia45Informácie o cieli
Ak ste na trase s medzicieľmi, môžete
zobraziť informácie o trase pre
medzicieľ namiesto informácií a
konečnom cieli.
Ak chcete zmeniť nastavenie, vyberte pol

Page 46 of 111

OPEL CASCADA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 46NavigáciaZrušenie režimu simulácie
Ak chcete ukončiť režim simulácie,
stlačte tlačidlo CONFIG a vyberte
položku Nastavenia navigácie .
Presúvajte sa zoznamom a výberom
položky ponuk

Page 47 of 111

OPEL CASCADA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia47Poznámky
Ak číslo domu nie je uložené v
databáze systému, na výpočet trasy
sa použije číslo domu, ktoré je
najbližšie k zadanému cieľu.
V prípade potreby svoj vstup
potvr

Page 48 of 111

OPEL CASCADA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 48NavigáciaV prípade potreby vyberte tlačidlo
potvrdenia zobrazené v spodnej časti klávesnice.
Body záujmu Bod záujmu je špecifické miesto,
ktoré môže byť zaujímavé, ako napr.
čerpaci

Page 49 of 111

OPEL CASCADA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia49Maska vyhľadávania telefónnych
čísel
Výberom poľa na zadanie krajiny
zobrazte zoznam všetkých
dostupných krajín. Zvoľte želanú
krajinu.
Výberom poľa Spôsob usporiadania
zo

Page 50 of 111

OPEL CASCADA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 50Navigácia
V závislosti od dostupných informáciísa jednotlivé polia vyplnia.
Ak chcete zadať alebo upraviť názov
príslušného miesta, vyberte pole na
zadanie názvu. Zobrazí sa
klávesnic