OPEL CASCADA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL CASCADA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) CASCADA 2017 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26139/w960_26139-0.png OPEL CASCADA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 81 of 111

OPEL CASCADA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Často kladené otázky81

Page 82 of 111

OPEL CASCADA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 82RegisterAAdresár ......................................... 46
Aktivácia hudby Bluetooth ............36
Aktivácia informačného systému ..14
Aktivácia navigačného systému ...42
Aktivácia te

Page 83 of 111

OPEL CASCADA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 83Hlavná stránka........................ 17, 22
Hudba Bluetooth ........................... 35
I
Inteligentný telefón .......................39
J
Jazyk ............................................

Page 84 of 111

OPEL CASCADA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 84RRádio Automaticky uložené zoznamy. 27
DAB ........................................... 30
DAB hlásenia ............................ 30
Dopravný program ....................28
Obnovenie staníc

Page 85 of 111

OPEL CASCADA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod............................................ 86
Rádio ........................................... 95
CD prehrávač ............................. 102
Vstup AUX .................................

Page 86 of 111

OPEL CASCADA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 86ÚvodÚvodVšeobecné informácie.................86
Funkcia pre odraďovanie
zlodejov ........................................ 87
Prehľad ovládacích prvkov ..........88
Použitie ...............

Page 87 of 111

OPEL CASCADA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod87Príjem rádia
Príjem rádia môže byť prerušovaný atmosférickými poruchami, šumom,
skreslením alebo stratou príjmu z
dôvodu:
● zmien vo vzdialenosti od vysielača
● príjem z ni

Page 88 of 111

OPEL CASCADA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 88ÚvodPrehľad ovládacích prvkovCD 300

Page 89 of 111

OPEL CASCADA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod891 RADIOAktivuje rádio alebo zmení
vlnové pásmo ........................ 95
2 CD
Spustenie prehrávania
disku CD/MP3/WMA ...........105
3 Vyhľadávanie dozadu
Rádio: vyhľadávanie
dozadu

Page 90 of 111

OPEL CASCADA 2017 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 90Úvod14Multifunkčný gombík
Otočenie: označenie
položiek ponuky alebo
nastavenie číselných
hodnôt .................................. 92
Stlačenie: výber/aktivácia
označenej položky;
p