OPEL CASCADA 2017 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CASCADA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) CASCADA 2017 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26140/w960_26140-0.png OPEL CASCADA 2017 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 181 of 273

OPEL CASCADA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda179Výstražné symboly
Výstražné symboly sú označené ako
trojuholníky 9 na obrázku, ktorý
zobrazuje prekážky detekované
zadnými snímačmi pokročilého
parkovacieho asistenta.
Okr

Page 182 of 273

OPEL CASCADA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 180Jazda
Dopravné značky ktoré rozpozná sú:
Obmedzujúce a zakazujúce
dopravné značky ● obmedzenie rýchlosti
● zákaz predbiehania
● koniec obmedzenia rýchlosti ● koniec zákazu pred

Page 183 of 273

OPEL CASCADA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda181Zobrazovanie na displeji
Dopravné značky sa zobrazujú na
stránke Detekcia dopravných
značiek v informačnom centre vodiča.
Vyberte Nastavenia X stlačením
MENU a vyberte možnos

Page 184 of 273

OPEL CASCADA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 182Jazda
Keď sa zobrazí stránka s nastavením,
výberom položky Vypnúť deaktivujte
funkciu upozornenia. Funkciu znova
aktivujete výberom položky Zapnúť.
Keď sa zapne zapaľovanie,
deaktiv

Page 185 of 273

OPEL CASCADA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda183Výstraha
Cieľom systému je pomôcť
vodičovi postrehnúť niektoré
dopravné značky v rámci určitého
rozsahu rýchlosti. Neignorujte ani
tie dopravné značky, ktoré nie sú
zobrazen

Page 186 of 273

OPEL CASCADA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 184JazdaVypnutieSystém sa deaktivuje stlačením
tlačidla ), LED v tlačidle zhasne.
Pri rýchlostiach pod 56 km/h je
systém nefunkčný.
Porucha
Systém upozornenia na opustenie
jazdného pruhu n

Page 187 of 273

OPEL CASCADA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda185V krajinách mimo Európskej únie
používajte palivo Euro-Diesel s
koncentráciou síry pod 50 ppm.Výstraha
Používanie paliva, ktoré
nezodpovedá norme EN 590
alebo podobnej, môže vies

Page 188 of 273

OPEL CASCADA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 186Jazda
Dvierka palivovej nádrže je možné
otvoriť len keď je vozidlo odomknuté. Uvoľnite dvierka palivovej nádrže
zatlačením na dvierka.
Uzáver otvoríte tak, že ním pomaly
otočíte p

Page 189 of 273

OPEL CASCADA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda187Inhibítor nesprávneho dopĺňania
paliva zaisťuje, že klapku plniaceho hrdla paliva možno otvoriť len
pomocou dýzy pre naftu alebo
lievikom na núdzové plnenie.
Pomaly otáčajte uzáv

Page 190 of 273

OPEL CASCADA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 188JazdaŤažné zariadenie
Všeobecné informácie Používajte len ťažné zariadenie,
ktoré bolo schválené pre Vaše
vozidlo. Odporúčame Vám, aby ste
zverili dodatočnú montáž ťažného