OPEL CASCADA 2017 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CASCADA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) CASCADA 2017 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26140/w960_26140-0.png OPEL CASCADA 2017 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 41 of 273

OPEL CASCADA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná39Výstraha
Odporúčame, aby manuálne
zatvorenie plátenej strechy robili
dve osoby.
Manuálne ovládanie strechy je
povolené len pre jej zatvorenie.
Pred začatím obsluhy si

Page 42 of 273

OPEL CASCADA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 40Kľúče, dvere, oknáservisu. Odstráňte preto všetky
potrebné predmety z batožinového
priestoru.
4. Zatvorte veko batožinového priestoru.
5. Zdvihnite kryt plátennej strechynahor z oboch s

Page 43 of 273

OPEL CASCADA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná41
10. Obtočte pripojené popruhy okolooznačenej pozície na pántoch na
oboch stranách a prevlečte koniec popruhu cez slučku podľaobrázku.
11. Uložte koniec popruhov do

Page 44 of 273

OPEL CASCADA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 42Kľúče, dvere, okná
15. Vložte 6 mm imbusový kľúč douzáveru a zaistite západku
otočením imbusového kľúča v
smere chodu hodinových ručičiek
do koncovej polohy.
16. Zdvihnite nahor

Page 45 of 273

OPEL CASCADA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná43Veterný deflektor
Vo vaku za operadlami zadných
sedadiel sa nachádzajú dva veterné
deflektory. Sklopte nadol operadlá
zadných sedadiel 3 73, otvorte
upevňovače na suc

Page 46 of 273

OPEL CASCADA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 44Kľúče, dvere, okná
● Vysuňte štyri zaisťovacie kolíkydeflektora: Horné vyskočia
pomocou pružiny po otočení
kolíkov smerom von z konzol na
oboch stranách, spodné
vyskočia pri zdvih

Page 47 of 273

OPEL CASCADA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná45Uloženie veterného deflektora
Pre uloženie deflektora zasuňte
zadné zaisťovacie kolíky ich
zatlačením a otočením do konzol.
Zatlačte späť posúvače predných
zai

Page 48 of 273

OPEL CASCADA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 46Sedadlá, zádržné prvkySedadlá, zádržné
prvkyOpierky hlavy ............................... 46
Aktívne opierky hlavy ................48
Predné sedadlá ........................... 48
Poloha

Page 49 of 273

OPEL CASCADA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky47NastavenieOpierky hlavy na predných sedadlách
Nastavenie výšky
Stlačte uvoľňovacie tlačidlo, nastavte
výšku, zablokujte.
Horizontálne nastavenie
Potiahnite opier

Page 50 of 273

OPEL CASCADA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 48Sedadlá, zádržné prvky
Stlačte obidve západky, potiahnite
opierku hlavy nahor a vyberte ju.
Opierku hlavy dajte do sieťového
vrecka a dolnú stranu vrecka zaistite
k podlahe batožinového p