OPEL CASCADA 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CASCADA 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) CASCADA 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26146/w960_26146-0.png OPEL CASCADA 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 41 of 279

OPEL CASCADA 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná39Výstraha
Odporúčame, aby manuálne
zatvorenie plátenej strechy robili
dve osoby.
Manuálne ovládanie strechy je
povolené len pre jej zatvorenie.
Pred začatím obsluhy si

Page 42 of 279

OPEL CASCADA 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 40Kľúče, dvere, oknáservisu. Odstráňte preto všetky
potrebné predmety z batožinového
priestoru.
4. Zatvorte veko batožinového priestoru.
5. Zdvihnite kryt plátennej strechynahor z oboch s

Page 43 of 279

OPEL CASCADA 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná41
10. Obtočte pripojené popruhy okolooznačenej pozície na pántoch na
oboch stranách a prevlečte koniec popruhu cez slučku podľaobrázku.
11. Uložte koniec popruhov do

Page 44 of 279

OPEL CASCADA 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 42Kľúče, dvere, okná
15. Vložte 6 mm imbusový kľúč douzáveru a zaistite západku
otočením imbusového kľúča v
smere chodu hodinových ručičiek
do koncovej polohy.
16. Zdvihnite nahor

Page 45 of 279

OPEL CASCADA 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná43Veterný deflektor
Vo vaku za operadlami zadných
sedadiel sa nachádzajú dva veterné
deflektory. Sklopte nadol operadlá
zadných sedadiel 3 73, otvorte
upevňovače na suc

Page 46 of 279

OPEL CASCADA 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 44Kľúče, dvere, okná
● Vysuňte štyri zaisťovacie kolíkydeflektora: Horné vyskočia
pomocou pružiny po otočení
kolíkov smerom von z konzol na
oboch stranách, spodné
vyskočia pri zdvih

Page 47 of 279

OPEL CASCADA 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná45Uloženie veterného deflektora
Pre uloženie deflektora zasuňte
zadné zaisťovacie kolíky ich
zatlačením a otočením do konzol.
Zatlačte späť posúvače predných
zai

Page 48 of 279

OPEL CASCADA 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 46Sedadlá, zádržné prvkySedadlá, zádržné
prvkyOpierky hlavy ............................... 46
Aktívne opierky hlavy ................47
Predné sedadlá ........................... 48
Poloha

Page 49 of 279

OPEL CASCADA 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky47Horizontálne nastavenie
Potiahnite opierku hlavy pomaly
smerom dopredu. Zapadne v
niekoľkých polohách.
Ak ju chcete vrátiť do zadnej polohy,
posuňte ju dopredu a uvo

Page 50 of 279

OPEL CASCADA 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 48Sedadlá, zádržné prvkyPoznámky
Schválené príslušenstvo sa môže
pripojiť len vtedy, keď sa sedadlo nepoužíva.Predné sedadlá
Poloha sedadla9 Varovanie
Jazdite iba so správne
nastaven