OPEL CASCADA 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL CASCADA 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) CASCADA 2018 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26143/w960_26143-0.png OPEL CASCADA 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 91 of 109

OPEL CASCADA 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod91Aktivácia nastavenia
Stlačením multifunkčného gombíka
otvoríte príslušnú ponuku nastavení.
Otočením multifunkčným gombíkom
zobrazíte želané nastavenie.
Stlačením multifunk

Page 92 of 109

OPEL CASCADA 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 92ÚvodStlačením tlačidla TONE sa otvorí
ponuka pre tón.
Nastavenie bás, stredných tónov
a výšok
Vyberte Bass (Basy): , Midrange
(Stredné): alebo Treble (Výšky): .
Nastavte želanú hod

Page 93 of 109

OPEL CASCADA 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio93RádioPoužitie........................................ 93
Vyhľadávanie staníc ....................93
Automaticky uložené zoznamy ....94
Zoznamy obľúbených ..................94
Ponuky

Page 94 of 109

OPEL CASCADA 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 94RádioManuálne ladenie staníc
Vlnové pásmo AM
Otočte multifunkčným regulátorom a
nastavte optimálnu frekvenciu príjmu
na zobrazenej obrazovke frekvencií.
Vlnové pásmo DAB
Stlačením mu

Page 95 of 109

OPEL CASCADA 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio95Uloženie staniceNalaďte stanicu, ktorú chcete uložiť.Krátkym stlačením tlačidla FAV
otvorte zoznam obľúbených alebo
prepnite do iného zoznamu
obľúbených.
Ak chcete uložiť st

Page 96 of 109

OPEL CASCADA 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 96RádioVyberte príslušný príkaz na
aktualizáciu zoznamu staníc.
Začne sa vyhľadávanie staníc. Po
dokončení vyhľadávania začne hrať
naposledy prijímaná stanica.
Ak chcete prerušiť

Page 97 of 109

OPEL CASCADA 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio97Konfigurácia RDS
Ak chcete otvoriť ponuku pre
konfiguráciu RDS:
Stlačte CONFIG .
Vyberte Audio settings (Nastavenia
audiosystému) , potom RDS options
(Možnosti RDS) .
TA volume (Hlasit

Page 98 of 109

OPEL CASCADA 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 98RádioZapnutie a vypnutie služby
rozhlasových dopravných správ
Zapnutie a vypnutie funkcie
dopravných správ informačného
systému:
Stlačte tlačidlo TP.
● Ak sa zapne služba rozhlasový

Page 99 of 109

OPEL CASCADA 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio99(Automatické prepojenie skupín)
a/alebo Auto linking DAB-FM
(Automatické prepojenie DAB-
FM) v ponuke nastavení DAB.
● Interferencia spôsobená stanicami, ktoré majú blízke
frekven

Page 100 of 109

OPEL CASCADA 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 100CD prehrávačCD prehrávačVšeobecné informácie...............100
Použitie ...................................... 101Všeobecné informácie
Prehrávač CD informačného systému dokáže pre