OPEL CASCADA 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL CASCADA 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) CASCADA 2018 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26143/w960_26143-0.png OPEL CASCADA 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 51 of 109

OPEL CASCADA 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia51Uloženie domácej adresy
Stlačte DEST, aby ste zobrazili
ponuku Zadanie cieľu cesty .
Zadajte svoju domácu adresu.
Zobrazí sa ponuka potvrdenia.
Vyberte Uložiť ako dom .
Zobrazí

Page 52 of 109

OPEL CASCADA 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 52NavigáciaVyberte položku Vym vedľa
medzcieľa, ktorý chcete odstrániť.
Medzicieľ sa odstráni a znova sa
zobrazí zoznam medzicieľov.
Ak chcete odstrániť celý zoznam a
ukončiť navádzan

Page 53 of 109

OPEL CASCADA 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia53Vytvorte trasu s medzicieľmi (pozrite
si časť vyššie).
Ak chcete zmeniť názov príslušnej obľúbenej trasy, vyberte položku Upr.
náz . Zobrazí sa klávesnica na
zadanie názvu

Page 54 of 109

OPEL CASCADA 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 54NavigáciaNavádzanie
Spustenie a zrušenie navádzania po trase
Spustenie navádzania po trase
Zadajte alebo vyberte požadovanú
adresu.
Zobrazí sa ponuka potvrdenia.
Výberom položky Zapni nav

Page 55 of 109

OPEL CASCADA 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia55Ak chcete, aby sa na displeji
automaticky zobrazila mapa pri
priblížení sa k miestu nasledujúceho
odbočenia, aktivujte funkciu Výstr.
navádz. v prim. zariadení .
Ak chcete, aby sa

Page 56 of 109

OPEL CASCADA 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 56NavigáciaAk vyberiete možnosť Manuálny
výber stanice , je potrebné nastaviť
stanicu TMC.
Výberom poľa Zadanie stanice
zobrazte Zoznam dopravných staníc .
Vyberte želanú stanicu.
Zoznam

Page 57 of 109

OPEL CASCADA 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia57Ak chcete zobraziť zoznam všetkých
relácií sledovania, vyberte položku
Uložené . Výberom požadovanej
relácie sledovania zobrazte ponuku
Podrobnosti o Nav. cestách .
Ak chcete z

Page 58 of 109

OPEL CASCADA 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 58NavigáciaAk chcete zablokovať celú trasu,
vyberte položku Obchádzka
dokončenej trasy . Pôvodná trasa sa
zablokuje a vypočíta sa nová trasa do požadovaného cieľa.
Zoznam výjazdov
Ak c

Page 59 of 109

OPEL CASCADA 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rozpoznávanie reči59Rozpoznávanie rečiVšeobecné informácie.................59
Používanie ................................... 60
Prehľad hlasových príkazov .........63Všeobecné informáci

Page 60 of 109

OPEL CASCADA 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 60Rozpoznávanie rečihlasových vstupov. Ak chcetezmeniť jazyk zobrazenia, pozritesi časť "Jazyk" v kapitole
"Nastavenie systému" 3 22.
Zadanie adresy pre ciele v zahraničí
Ak