OPEL CASCADA 2018 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CASCADA 2018 Používateľská príručka (in Slovak) CASCADA 2018 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26144/w960_26144-0.png OPEL CASCADA 2018 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 21 of 275

OPEL CASCADA 2018 Používateľská príručka (in Slovak) V skratke19Parkovanie9Varovanie
● Neodparkujte vozidlo na ľahko
zápalný povrch. Vysoká teplota
výfukového systému môže
spôsobiť zapálenie povrchu.
● Parkovaciu brzdu vždy zatiahnite p

Page 22 of 275

OPEL CASCADA 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 20Kľúče, dvere, oknáKľúče, dvere, oknáKľúče, zámky............................... 20
Kľúče ......................................... 20
Car Pass .................................... 21

Page 23 of 275

OPEL CASCADA 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná21Kľúč s výklopnou planžetou
Stlačením tlačidla vyklopíte planžetu
kľúča. Pre sklopenie kľúča najprv
stlačte tlačidlo.
Car Pass Car Pass obsahuje údaje o vozid

Page 24 of 275

OPEL CASCADA 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 22Kľúče, dvere, oknáZákladné nastaveniaNiektoré nastavenia je možné zmeniťv ponuke Nastavenia na
informačnom displeji. Prispôsobenie
vozidla 3 105.
Výmena baterie rádiového
diaľkovéh

Page 25 of 275

OPEL CASCADA 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná23Prispôsobenie vozidla 3 105.
Centrálne zamykanie Odomyká a zamyká dvere,
batožinový priestor a dvierka
palivovej nádrže.
Zatiahnutím za vnútornú kľučku dverí
sa o

Page 26 of 275

OPEL CASCADA 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 24Kľúče, dvere, oknáAk nie sú dvere vodiča správne
zatvorené, centrálne zamykanie
nebude fungovať.
Znova stlačte a podržte e, čím
zatvoríte plátennú strechu a okná 3 32.
Tlačidlá

Page 27 of 275

OPEL CASCADA 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná25Automatické zamykanie
Táto bezpečnostná funkcia sa môže
nakonfigurovať tak, aby sa po
dosiahnutí určitej rýchlosti
automaticky zamkli dvere, úložný
priestor a dvie

Page 28 of 275

OPEL CASCADA 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 26Kľúče, dvere, oknáZavretie
Použite vnútornú kľuku.
Nedotýkajte sa loga značky počas
zatvárania, pretože by ste tým mohli
opätovne odomknúť veko
batožinového priestoru.
Centrálne

Page 29 of 275

OPEL CASCADA 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná27Zabezpečenie vozidla
Zamykací systém proti odcudzeniu9 Varovanie
Nepoužívajte tento systém, ak vo
vozidle zostávajú cestujúci! Dvere nie je možné zvnútra odomknúť

Page 30 of 275

OPEL CASCADA 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 28Kľúče, dvere, oknáZapnutie poplašného systému
bez monitorovania priestoru pre
cestujúcich a sklonu vozidla
Vypnite monitorovanie priestoru pre
cestujúcich a sklonu vozidla, ak vo
vozidle zo