OPEL COMBO E 2019.1 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL COMBO E 2019.1 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) COMBO E 2019.1 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26166/w960_26166-0.png OPEL COMBO E 2019.1 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 121 of 133

OPEL COMBO E 2019.1 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rozpoznávanie reči121Rozpoznávanie rečiVšeobecné informácie...............121
Používanie ................................. 121Všeobecné informácie
Aplikácia prechodu hlasu
informačného

Page 122 of 133

OPEL COMBO E 2019.1 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 122TelefónTelefónVšeobecné informácie...............122
Pripojenie Bluetooth ..................123
Núdzové volanie ........................124
Obsluha ..................................... 125

Page 123 of 133

OPEL COMBO E 2019.1 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón123používanie mobilných telefónov
zakázané, ak mobilný telefón
spôsobuje interferencie alebo
môžu nastať nebezpečné situácie.
Bluetooth
Funkcia telefónu je certifikovaná
špec

Page 124 of 133

OPEL COMBO E 2019.1 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 124TelefónVyberte položku Connections
management (Správa pripojení) a
stlačte tlačidlo OK. Zobrazí sa
zoznam zariadení Bluetooth aktuálne
spárovaných s informačným
systémom.
Poznámky

Page 125 of 133

OPEL COMBO E 2019.1 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón125uskutočňovať núdzové hovory vo
všetkých mobilných telefónnych sieťach. Problémy sa môžu
vyskytnúť, ak sú aktívne určité
sieťové služby a/alebo funkcie
telefónu. Infor

Page 126 of 133

OPEL COMBO E 2019.1 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 126TelefónPoužívanie telefónneho adresára
Telefónny zoznam obsahuje mená a
čísla kontaktov.
Stlačte MENU a vyberte Telephone
(Telefón) .
Vyberte položku Call (Volať) a potom
vyberte po

Page 127 of 133

OPEL COMBO E 2019.1 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón127Ak chcete prichádzajúci hovor
podržať, vyberte položku On hold
(Podržať) v správe zobrazenej na
displeji.
Druhý prichádzajúci telefónny hovor
Ak máte v priebehu hovoru druhý

Page 128 of 133

OPEL COMBO E 2019.1 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 128TelefónOdporúčania pre bezproblémovú
prevádzku:
● Odborne inštalovaná vonkajšia anténa na zaistenie
maximálneho možného dosahu.
● Maximálny prenosový výkon je 10 W.
● Inštal

Page 129 of 133

OPEL COMBO E 2019.1 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón129

Page 130 of 133

OPEL COMBO E 2019.1 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 130RegisterAAktivácia funkcie USB ................116
Aktivácia hudby Bluetooth ..........120
Aktivácia informačného systému 103
Aktivácia rádia ............................ 111
Aktivovanie pr