OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) COMBO E 2019.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26168/w960_26168-0.png OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 231 of 295

OPEL COMBO E 2019.75  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo229
2. Žiarovku vyberiete z objímky tak,že ju vytiahnete.
3. Vymeňte žiarovku za novú a vložte ju do objímky.
4. Vložte objímku žiarovky do telesa
svetlometu a otoč

Page 232 of 295

OPEL COMBO E 2019.75  Používateľská príručka (in Slovak) 230Starostlivosť o vozidlo3. Otočte objímkou žiarovky protismeru hodinových ručičiek avyberte ho zo zostavy svetla.
4. Potiahnutím pridržiavajúceho výstupku uvoľnite konektor
zástrčky.
5

Page 233 of 295

OPEL COMBO E 2019.75  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo231Zadné svetlá
Zostava svetla v karosérii
Vozidlo s dverami batožinového
priestoru
1. Odskrutkujte a vyberte dve
skrutky.
2. Opatrne vytiahnite zostavuzadného svetla z v

Page 234 of 295

OPEL COMBO E 2019.75  Používateľská príručka (in Slovak) 232Starostlivosť o vozidlo7. Pripojte kábel k objímke.
8. Pripevnite zostavu svetla ku karosérii vozidla a utiahnite obe
skrutky.
Vozidlá so zadnými dverami
1. Odskrutkujte a vyberte dve skrutky

Page 235 of 295

OPEL COMBO E 2019.75  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo2337. Pripojte kábel k objímke.
8. Pripevnite zostavu svetla ku karosérii vozidla a utiahnite obe
skrutky.
Stredné horné brzdové svetlo
Brzdové svetlo v strede hore je s

Page 236 of 295

OPEL COMBO E 2019.75  Používateľská príručka (in Slovak) 234Starostlivosť o vozidloOsvetlenie evidenčnéhočísla
1. Vložte skrutkovač do štrbiny na kryte a kryt vyberte.
2. Žiarovku vyberte z držiaka avymeňte ju.
3. Nasaďte kryt.
Osvetlenie interi

Page 237 of 295

OPEL COMBO E 2019.75  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo235Pinzeta na poistkyPinzeta na poistky sa môže
nachádzať v poistkovej skrinke v
motorovom priestore. Pinzeta má dve
strany, pričom každá z nich je určená
na iný typ

Page 238 of 295

OPEL COMBO E 2019.75  Používateľská príručka (in Slovak) 236Starostlivosť o vozidloPoistková skriňa prístrojovejdosky
Poistková skrinka sa nachádza za
krytom v prístrojovom paneli na ľavej
strane.
Odstráňte kryt potiahnutím hornej
ľavej strany a

Page 239 of 295

OPEL COMBO E 2019.75  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo237Č.Obvod26Snímač uhla riadenia27Nezávislé kúrenie29Informačný systém31–32Napájacia zásuvka34Parkovací asistent, vnútorné
zrkadlo35Diagnostický konektor, nast

Page 240 of 295

OPEL COMBO E 2019.75  Používateľská príručka (in Slovak) 238Starostlivosť o vozidloZdvihák sa nachádza v úložnej
schránke pod pravým predným
sedadlom.
Vozidlá bez rezervného kolesa
Ťažné oko a náradie sa nachádza v
úložnej schránke pod pra