OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) COMBO E 2019.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26168/w960_26168-0.png OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 281 of 295

OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Informácie o zákazníkovi279Zdvihák

Page 282 of 295

OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 280Informácie o zákazníkoviPreklad originálneho vyhlásenia o
zhode
Vyhlásenie o zhode podľa smernice ES č. 2006/42/ES
Prehlasujeme, že výrobok:
Označenie výrobku: Zdvihák
Typ/číslo diel

Page 283 of 295

OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Informácie o zákazníkovi281DivX, LLC
DivX ®
 a DivX Certified ®
 sú
registrované ochranné známky
spoločnosti DivX, LLC.Google Inc.
Android™ a Google Play™ Store sú
ochranné známky spo

Page 284 of 295

OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 282Informácie o zákazníkoviV závislosti od úrovne technického
vybavenia sa ukladajú nasledujúce
údaje:
● prevádzkové stavy systémových komponentov (napr. hladiny
naplnenia, tlak v pneum

Page 285 of 295

OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Informácie o zákazníkovi283V závislosti od dotknutej úrovne
vybavenia tieto zahŕňajú
● multimediálne údaje, ako napríklad hudba, videá alebo
fotografie na prehrávanie v
integrovanom mul

Page 286 of 295

OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 284Informácie o zákazníkoviúdaje môžu byť použité na
poskytovanie online služieb. Výmena
údajov na tento účel sa uskutočňuje
prostredníctvom chráneného
pripojenia, napr. s využití

Page 287 of 295

OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Informácie o zákazníkovi285

Page 288 of 295

OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 286RegisterAAdaptívny tempomat ..........111, 177
AdBlue ................................ 110, 157
Airbag a predpínače bezpečnostných pásov ..........106
Aktívne núdzové brzdenie ..112, 186

Page 289 of 295

OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 287Dvere................................ 30, 31, 33
Dvere batožinového priestoru ......33
E Elektrická parkovacia brzda ......
................................ 107, 165, 166
Elektrická sústava...

Page 290 of 295

OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 288Náradie ...................................... 237
Náradie vozidla ........................... 237
Nebezpečenstvo, varovanie a výstrahy ...................................... 4
Nezávislé kú