OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) COMBO E 2019.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26168/w960_26168-0.png OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 81 of 295

OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka79
3. Za bodom odporu zaistiterebríkovú klapku vzperami.
Podperná tyč Dlhý náklad oprite o podpernú tyč.
1. Potlačte páčku k hornej časti.
2. Zatlačte podpernú tyč tr

Page 82 of 295

OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 80Úložná schránkaOtvorenie krytu
Vyháknite kryt batožinového
priestoru z bočných držiakov.
Pridržiavajte kryt, kým nie je úplne
zrolovaný.
Odstránenie krytu
Otvorte kryt batožinového

Page 83 of 295

OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka81Odkladacia polica za zadnými
sedadlami
Na odkladaciu policu za zadnými
sedadlami neumiestňujte ťažké
predmety alebo predmety s ostrými
hranami. Maximálne prípustné
zaťa

Page 84 of 295

OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 82Úložná schránkaPripínacie oká
Pútacie oká sú určené pre zaistenie
predmetov proti kĺzaniu, napr.
pomocou pútacích popruhov alebo siete na batožinu.
Pripínacie oká sa môžu nachádz

Page 85 of 295

OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka83Odstránenie klapky
1. Uvoľnite poistný mechanizmus,spustite klapku a potom ju
odstráňte.
2. Klapku uložte za sedadlo vodiča.
Otočte poistný mechanizmus
smerom nahor. Vlo

Page 86 of 295

OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 84Úložná schránka
5. Omotajte popruh krytu okoloopierky hlavy. Napnite popruh tak,
že potiahnete za voľné konce.
S nainštalovaným ochranným krytom
je maximálne zaťaženie sklopeného
opera

Page 87 of 295

OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka85Za prednými sedadlami
● Na oboch stranách strešnéhorámu nad prednými sedadlami sa
nachádzajú inštalačné otvory.
Otvorte kryty a zveste a zaistite
tyč siete na jednej

Page 88 of 295

OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 86Úložná schránka
Priečku je možné umiestniť za prednéalebo zadné sedadlá.
V priečke sa nachádza klapka, ktorú
možno otvoriť a vložiť cez ňu dlhé
predmety. Vo vozidle je k dispozí

Page 89 of 295

OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka87Otvorenie klapky1. V závislosti od umiestnenia priehradky a dĺžky nákladu
sklopte nadol operadlo
vonkajšieho zadného sedadla
alebo operadlo sedadla
spolujazdca 3 50, 53
2.

Page 90 of 295

OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 88Úložná schránka3. Naložte predmety.
4. Omotajte popruh krytu okoloopierky hlavy. Napnite popruh tak,
že potiahnete za voľné konce.
Ak je náklad uložený na prednom
a zadnom sedadle na stra