OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) COMBO E 2019 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26165/w960_26165-0.png OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 121 of 287

OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky1199Varovanie
Ak je obraz head-up displeja príliš
jasný alebo sa nachádza príliš
vysoko vo vašom zornom poli,
môže vám prekážať vo výhľade po
zotmení. Obra

Page 122 of 287

OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 120Prístroje a ovládacie prvkySprávy vozidla
Správy sa zobrazujú v informačnom
centre vodiča, v niektorých prípadoch aj spolu s výstražným signálom.
Stlačte SET / CLR , aby ste potvrdil

Page 123 of 287

OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky121Napätie akumulátoraKeď sa zníži napätie akumulátora
vozidla, v informačnom centre vodiča
sa objaví výstražná správa.
Počas jazdy vozidlom funkcia
redukci

Page 124 of 287

OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 122Prístroje a ovládacie prvkyV príslušných vedľajších ponukách
môžete zmeniť nasledujúce
nastavenia:
● Svetlá
Svetlá pri opúšťaní vozidla :
Aktivácia alebo deaktivácia
funkcie

Page 125 of 287

OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky123●Parking sensors (Parkovacie
senzory) : Aktivácia alebo
deaktivácia parkovacích
snímačov.
● Blind spot sensors (Snímače
mŕtveho uhla) : Aktivácia alebo
dea

Page 126 of 287

OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 124Prístroje a ovládacie prvkypozornosti vodiča): Aktivácia
alebo deaktivácia systému
upozornenia na ospalosť vodiča.

Page 127 of 287

OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie125OsvetlenieVonkajšie osvetlenie vozidla......125
Spínač svetiel .......................... 125
Automatické ovládanie svetiel . 126
Diaľkové svetlá ........................ 126
Asis

Page 128 of 287

OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 126OsvetlenieZadné svetlá
Koncové svetlá sa rozsvietia spolu so stretávacími/diaľkovými svetlami a
obrysovými svetlami.
Automatické ovládaniesvetiel
Ak je zapnutá funkcia automatického
ov

Page 129 of 287

OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie127AktiváciaPáčka smeroviek s tlačidlom f
Zelená kontrolka f svieti
nepretržito, ak je asistent aktívny,
modrá kontrolka 7 svieti, ak svietia
diaľkové svetlá.
Kontrolka f 3 112

Page 130 of 287

OPEL COMBO E 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 128Osvetlenie0:obsadené predné sedadlá1:všetky sedadlá obsadené2:všetky sedadlá obsadené a je
náklad v batožinovom priestore3:sedadlo vodiča obsadené a je
náklad v batožinovom priestore