OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) COMBO E 2020 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26169/w960_26169-0.png OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 21 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) V krátkosti19Tlačidlo štartovania
● manuálna prevodovka: stlačtepedál spojky a brzdy
● automatická prevodovka: stlačte pedál brzdy a voliacu páku
posuňte do polohy P alebo N
● nepou

Page 22 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 20V krátkosti● Vypnite motor.
● Vyberte kľúč zapaľovania zo spínača zapaľovania alebo
vypnite zapaľovanie vo
vozidlách s tlačidlom
napájania. Otočte volantom, až sa zamkne zámok ria

Page 23 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná21Kľúče, dvere, oknáKľúče, zámky............................... 21
Kľúče ......................................... 21
Rádiový diaľkový ovládač ..........22
Syst

Page 24 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 22Kľúče, dvere, oknáKľúč s výklopnou planžetou
Stlačením tlačidla ju vyklopte. Pre
sklopenie kľúča najprv stlačte tlačidlo.
Rádiový diaľkový ovládačV závislosti od verzie umož

Page 25 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná23Výmena batérie v rádiovom
diaľkovom ovládači
Vymeňte batériu hneď, ako sa skráti
prevádzkový dosah.
Batérie nepatria do domáceho
odpadu. Musia sa zlikvidovať v
p

Page 26 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 24Kľúče, dvere, oknáV závislosti od verzie umožňuje
systém s elektronickým kľúčom
bezkľúčové ovládanie nasledujúcich
funkcií:
● centrálne zamykanie 3 25
● odomknutie zadných

Page 27 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná25Manuálne odomknutie 3 25.
Centrálne zamykanie Odomyká a zamyká dvere,
batožinový priestor a dvierka
palivovej nádrže.
Zatiahnutím za vnútornú kľučku dverí
sa odom

Page 28 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 26Kľúče, dvere, oknáOdomknutie batožinového priestoru
Dvojitým stlačením * alebo O sa
odomkne len batožinový priestor, teda posuvné dvere a zadné dvere
alebo dvere batožinového priest

Page 29 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná27batožinový priestor a dvierka
palivovej nádrže. Ak je vozidlo
vybavené dverami batožinového
priestoru, stlačte tlačidlo dverí
batožinového priestoru.
● Po vložen

Page 30 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 28Kľúče, dvere, oknáOdomyká sa opätovným stlačením
tlačidla Q. Kontrolka LED v tlačidle
zhasne.
Ovládanie pomocou kľúča v
prípade poruchy centrálneho
zamykania
V prípade poruchy, na