OPEL CORSA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA 2016.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26188/w960_26188-0.png OPEL CORSA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 151 of 279

OPEL CORSA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda149V manuálnom režime pri vysokých
otáčkach motora nedochádza k
žiadnemu automatickému preradeniu
na vyšší prevodový stupeň.
Indikácia preradenia
rýchlostného stupňa
Symbol R s

Page 152 of 279

OPEL CORSA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 150Jazda
2. Uvoľnite obloženie voliacej pákyzo stredovej konzoly; Vložte prstydo koženej dutiny pred voliacou
pákou a potlačte obloženie
smerom nahor na prednom okraji
smerom odspodu, ako je u

Page 153 of 279

OPEL CORSA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda151Pri použití úplne zošliapnite pedál
spojky. Nepoužívajte pedál ako
opierku nohy (zvyšuje opotrebovanie
spojky).Výstraha
Neodporúčame počas jazdy držať ruku na voliacej páke.
In

Page 154 of 279

OPEL CORSA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 152JazdaPrevodovka automaticky preradí do
polohy N po naštartovaní. Môže dôjsť
k miernemu oneskoreniu.
Štartovanie nie je možné, ak majú
poruchu všetky brzdové svetlá.
Systém Stop-Šta

Page 155 of 279

OPEL CORSA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda153Po uvoľnení brzdového pedála sa
vozidlo začne pohybovať.
Ak sa chcete rozbehnúť bez stlačenia
brzdového pedálu, pridajte plyn
okamžite po zaradení prevodu, kým
bliká D alebo R

Page 156 of 279

OPEL CORSA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 154Jazdamotor, aby nepracoval v príliš nízkych
alebo príliš vysokých otáčkach
motora. V informačnom centre vodiča
sa zobrazí upozornenie. Správy
vozidla 3 106.
Ak sú otáčky motora prí

Page 157 of 279

OPEL CORSA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda155Brzdy
Brzdový systém sa skladá z dvoch
nezávislých brzdových okruhov.
Ak dôjde k výpadku funkcie jedného
z týchto okruhov, je možné vozidlo
brzdiť pomocou druhého brzdového
okru

Page 158 of 279

OPEL CORSA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 156Jazda9Varovanie
Vždy pevne zatiahnite parkovaciu
brzdu bez použitia uvoľňovacieho
tlačidla a na klesajúcom alebo
stúpajúcom svahu zabrzdite čo
možno najpevnejšie.
Ak chcete parkovaciu br

Page 159 of 279

OPEL CORSA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda1579Varovanie
Nenechajte sa na základe tohto
bezpečnostného prvku zviesť k
riskantnému štýlu jazdy.
Prispôsobte rýchlosť podmienkam vozovky.
Vypnutie
Systém TC sa môže vypnúť, ak j

Page 160 of 279

OPEL CORSA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 158Jazda9Varovanie
Nenechajte sa na základe tohto
bezpečnostného prvku zviesť k
riskantnému štýlu jazdy.
Prispôsobte rýchlosť podmienkam vozovky.
Kontrolka b 3 96.
Vypnutie
Systém ESC a T