OPEL CORSA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA 2016.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26188/w960_26188-0.png OPEL CORSA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 231 of 279

OPEL CORSA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo2299. Zapojte prípojku kompresora doelektrickej zásuvky alebo do
objímky zapaľovača cigariet.
Aby sa zabránilo vybitiu
akumulátora, odporúčame
nechávať bežať motor

Page 232 of 279

OPEL CORSA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 230Starostlivosť o vozidlorozmiestila v pneumatike. Po
prejdení približne 10 km (ale nie pri jazde dlhšej než desať minút)
sa zastavte a skontrolujte tlak
vzduchu v pneumatike. Hadicu
kompresor

Page 233 of 279

OPEL CORSA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo231
3. Umiestnite nádobku s tesniacouhmotou na držiak. Uistite sa, že
nádobka nespadne.
4. Odskrutkujte čiapočku na defektnej pneumatike.
5. Naskrutkujte hadicu na ventil

Page 234 of 279

OPEL CORSA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 232Starostlivosť o vozidlonafukovaciu hadičku na voľnú
prípojku na nádobke s tesniacou
hmotou. To bráni úniku tesniacej
hmoty. Súpravu na opravu
pneumatík uložte do
batožinového priestoru

Page 235 of 279

OPEL CORSA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo233● Zdvihák je bezúdržbový.
● Ak je povrch pod vozidlom mäkký, pod zdvihák musíte
položiť pevnú podložku (hrúbka
max. 1 cm).
● Pred zdvihnutím vozidla z ne

Page 236 of 279

OPEL CORSA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 234Starostlivosť o vozidlo
3. Dbajte na to, aby bol zdviháksprávne umiestnený pod bodom
pre zdvíhanie vozidla.
Vo verziách s prahovými panelmi
alebo dodatočne namontovanými
prahovými panelmi

Page 237 of 279

OPEL CORSA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo23512. Uložte a zabezpečte vymenenékoleso, náradie vozidla 3 218 a
adaptér pre zaisťovacie matice
kolies 3 59.
13. Čo možno najskôr skontrolujte tlak vzduchu nainšt

Page 238 of 279

OPEL CORSA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 236Starostlivosť o vozidloPodlahu dvojitého nákladného
priestoru v tomto prípade inštalujte do
hornej polohy 3 73.
Ak ho chcete vybrať, odskrutkujte
krídlovú maticu, zdvihnite rezervné
kole

Page 239 of 279

OPEL CORSA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo237Rezervné koleso so smerovou
pneumatikou
Ak je to možné, smerové pneumatiky
nasaďte tak, aby sa otáčali v smere
jazdy. Smer otáčania je vyznačený
symbolom (napr.

Page 240 of 279

OPEL CORSA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 238Starostlivosť o vozidlo● Vypnite všetky nepotrebnéelektrické spotrebiče.
● Pri núdzovom štartovaní sa nenakláňajte nad akumulátorom.
● Svorky jedného pomocného káblu sa nesmú d