OPEL CORSA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA 2016.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26188/w960_26188-0.png OPEL CORSA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 41 of 279

OPEL CORSA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky39Naklonenie operadla
Otáčajte ručným kolesom, aby ste
nastavili sklon. Počas nastavovania
operadla sa oň neopierajte.
Výška sedadla
Pumpovací pohyb páčkou
nahor:z

Page 42 of 279

OPEL CORSA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 40Sedadlá, zádržné prvky9Varovanie
Ak sklopíte operadlá nahor, pred
jazdou sa uistite, že je sedadlo v
tejto polohe pevne zaistené. V
opačnom prípade môže dôjsť k
zraneniu v prípade pru

Page 43 of 279

OPEL CORSA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky41Kúrenie
Stlačením ß aktivujete vyhrievanie
pre príslušné predné sedadlo.
LED v tlačidle sa rozsvieti, aby
indikovala aktivovanie.
Opätovným stlačením ß vyhri

Page 44 of 279

OPEL CORSA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 42Sedadlá, zádržné prvkyPre zadné sedadlá je pripomenutie
bezpečnostného pásu indikované
symbolmi X v informačnom centre
vodiča 3 99.
Obmedzovače ťahu pásov
Na predných sedadlách a

Page 45 of 279

OPEL CORSA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky43
Voľný alebo objemný odev bráni
správnemu priľnutiu pása na telo. Neumiestňujte predmety, ako napr.
kabelky alebo mobilné telefóny,
medzi bezpečnostný pás a va

Page 46 of 279

OPEL CORSA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 44Sedadlá, zádržné prvkyOdopnutie
Ak chcete pás odopnúť, stlačte
červené tlačidlo na zámku pásu.
Používanie bezpečnostného
pásu počas tehotenstva9 Varovanie
Aby sa zabránilo tlaku

Page 47 of 279

OPEL CORSA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky45možné, že okrem toho bude treba
vymeniť aj volant, palubnú dosku,
časti obloženia, tesnenie dverí,
kľuky a sedadlá.
Nerobte žiadne úpravy v systéme
airbagov, p

Page 48 of 279

OPEL CORSA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 46Sedadlá, zádržné prvkyDA: Brug ALDRIG en bagudvendt
autostol på et forsæde med AKTIV
AIRBAG, BARNET kan komme i
LIVSFARE eller komme ALVORLIGT
TIL SKADE.
SV: Använd ALDRIG en bakåtvänd
bar

Page 49 of 279

OPEL CORSA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky47SR: NIKADA ne koristiti bezbednosni
sistem za decu u kome su deca
okrenuta unazad na sedištu sa
AKTIVNIM VAZDUŠNIM
JASTUKOM ispred sedišta zato što
DETE može da NASTRA

Page 50 of 279

OPEL CORSA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 48Sedadlá, zádržné prvky
Predné airbagy sa naplnia v prípade
čelného nárazu určitej sily. Musí byť zapnuté zapaľovanie.
Nafúknuté airbagy tlmia náraz a
značne znížia riziko zraneni