OPEL CORSA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL CORSA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) CORSA 2016 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26185/w960_26185-0.png OPEL CORSA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 61 of 105

OPEL CORSA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod611m VOL
Stlačenie: zapne/vypne
informačný systém ................65
Otočenie: nastavenie
hlasitosti ................................ 65
2 Displej
3 MENU-TUNE
Centrálny ovládací prvok
pre

Page 62 of 105

OPEL CORSA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 62ÚvodOvládací panel R 3.0

Page 63 of 105

OPEL CORSA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod631m VOL
Stlačenie: zapne/vypne
informačný systém ................65
Otočenie: nastavenie
hlasitosti ................................ 65
2 Displej
3 MENU-TUNE
Centrálny ovládací prvok
pre

Page 64 of 105

OPEL CORSA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 64ÚvodOvládacie prvky zvuku na volante
17
Krátke stlačenie: prijatie
volania ................................... 88
alebo aktivujte funkciu
opakovaného vytáčania ........91
alebo vytočenie č

Page 65 of 105

OPEL CORSA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod65PoužitieOvládacie prvky
Informačný systém sa ovláda
funkčnými tlačidlami, gombíkom
MENU-TUNE a ponukami, ktoré sa
zobrazujú na displeji.
Príkazy sa zadávajú pomocou
ovládacieho

Page 66 of 105

OPEL CORSA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 66ÚvodCD 3.0 BT
Jedným alebo viacerými stlačeniami
MEDIA otvorte hlavnú ponuku CD,
USB, iPod alebo AUX alebo medzi
týmito ponukami prepínajte.
Stlačte MENU-TUNE pre otvorenie
príslušných

Page 67 of 105

OPEL CORSA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod67Stlačte MENU-TUNE :
● výber alebo aktivácia označenej položky,
● potvrdenie nastavenej hodnoty,
● zapnutie alebo vypnutie systémovej funkcie.
Tlačidlo P BACK
Stlačte tlačidlo P

Page 68 of 105

OPEL CORSA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 68ÚvodZapnutie a vypnutie funkcie
Otočením MENU-TUNE označte
funkciu, ktorú chcete zapnúť alebo
vypnúť.
Stlačením MENU-TUNE môžete
prepnúť medzi nastaveniami ZAP. a
VYP. .
Zadanie r

Page 69 of 105

OPEL CORSA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod69Nastavenie rozdelenia hlasitosti
medzi pravými a ľavými
reproduktormi
Rolujte v zozname a vyberte položku
Vyváž. .
Nastavte želanú hodnotu.
Výber štýlu tónu
Rolujte v zozname a vybe

Page 70 of 105

OPEL CORSA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 70ÚvodPrispôsobenie hlasitosti
dopravných hlásení
Hlasitosť dopravných hlásení sa dá
predvoliť na nižšiu alebo vyššiu
hodnotu oproti bežnej hlasitosti
zvuku.
Stlačením tlačidla CON