OPEL CORSA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL CORSA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) CORSA 2016 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26185/w960_26185-0.png OPEL CORSA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 71 of 105

OPEL CORSA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio71RádioPoužitie........................................ 71
Vyhľadávanie staníc ....................71
Automaticky uložené zoznamy ....72
Zoznamy obľúbených ..................73
Ponuky

Page 72 of 105

OPEL CORSA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 72RádioManuálne ladenie staníc
V hlavnej ponuke rádia otvorte
stlačením MENU-TUNE ponuku
príslušného vlnového pásma a
vyberte možnosť manuálneho
ladenia.
Na kontextovom displeji frekve

Page 73 of 105

OPEL CORSA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio73Aktivácia funkcie automatického
ukladania staníc
Stlačením tlačidla CONFIG otvorte
ponuku Systémová konfigurácia .
Výberom položky Nastavenia rádia a
následne Predv. auto. ulo

Page 74 of 105

OPEL CORSA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 74RádioZobrazia sa rozhlasové stanice, ktoré
možno prijímať v danej lokalite.
Poznámky
Ak predtým nebol zostavený zoznam staníc, informačný systém
vykoná automatické vyhľadávanie
stan

Page 75 of 105

OPEL CORSA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio75
Vyberte želaný typ programu.
Zobrazí sa zoznam staníc, ktoré
vysielajú program zvoleného typu.
Vyberte želanú stanicu.
Zoznam kategórií sa aktualizuje tiež
pri aktualizácii prís

Page 76 of 105

OPEL CORSA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 76Rádio
Nastavte možnosť RDS na hodnotu
ZAP. alebo VYP..
Poznámky
Ak je RDS vypnuté, automaticky sa
znova zapne, keď zmeníte stanicu
rádia (funkciou vyhľadávania alebo
prednastaveným tla

Page 77 of 105

OPEL CORSA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio77● Dopravné správy sa prehrávajúhlasitosťou predvolenou pre
službu TA 3 69.
● Ak sa zapnú rozhlasové dopravné správy, prehrávanie
CD/MP3 sa preruší na dobu
vysielania dopravn

Page 78 of 105

OPEL CORSA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 78Rádiozlepší, kým príjem AM alebo FMsa v takýchto prípadoch znateľne zhorší.
● Keď je príjem signálu DAB aktívny, tuner FM alebo
informačný systém ostane
aktívny na pozadí a bude

Page 79 of 105

OPEL CORSA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) CD prehrávač79CD prehrávačVšeobecné informácie.................79
Použitie ........................................ 80Všeobecné informácie
Prehrávač CD informačného systému dokáže pr

Page 80 of 105

OPEL CORSA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 80CD prehrávačako napr. MP3) je možnézvukové stopy a komprimované
súbory prehrávať samostatne.
● Nezanechávajte odtlačky prstov pri výmene diskov CD.
● Disky CD vráťte do svojich oba