OPEL CORSA 2017 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA 2017 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26190/w960_26190-0.png OPEL CORSA 2017 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 111 of 279

OPEL CORSA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky109Keď sa zníži napätie akumulátora
vozidla, v informačnom centre vodiča
sa objaví výstražná správa.
Displej strednej úrovne
Keď sa zníži napätie akumulá

Page 112 of 279

OPEL CORSA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 110Prístroje a ovládacie prvkyAuto. odhml. zadného okna:
Aktivuje automaticky vyhrievané
zadné okno.
● Komfort a pohodlie
Hlasitosť zvukov : Zmena
hlasitosti výstražných signálov.
Personal

Page 113 of 279

OPEL CORSA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky111
Vyberte položku Nastavenia, potom
Nastavenia vozidla .
Nastavenia vozidla
● Klíma a kvalita vzduchu
Automatická maximálna rýchlosť
vent. : Modifikuje úroveň

Page 114 of 279

OPEL CORSA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 112Prístroje a ovládacie prvkyautomatického zamykania dverípo zapnutí zapaľovania.
Automatické odomknutie dverí :
Zmení konfiguráciu a určí, či sa
po vypnutí zapaľovania majú odomykan

Page 115 of 279

OPEL CORSA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky113V závislosti od výbavy vozidla sú k
dispozícii nasledujúce služby:
● Núdzové služby a podpora v prípade poruchy vozidla
● Wi-Fi hotspot
● Aplikácia pre

Page 116 of 279

OPEL CORSA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 114Prístroje a ovládacie prvkydefektu pneumatiky a v prípade
prázdnej palivovej nádrže, stlačením Z sa spojte s poradcom.
Núdzové služby
V stave núdze stlačte [ a hovorte s
poradcom. Po

Page 117 of 279

OPEL CORSA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky115vozidla, použiť akýkoľvek telefón.
Vyhľadajte príslušné telefónne číslo systému OnStar na našej webovejlokalite určenej pre konkrétnu krajinu.
K dispoz

Page 118 of 279

OPEL CORSA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 116Prístroje a ovládacie prvkyAk chcete zmeniť kód PIN, stlačením
Z zavolajte poradcovi.
Údaje konta
Predplatiteľ služieb OnStar má konto
kde sa ukladajú všetky údaje. Ak
chcete požiada

Page 119 of 279

OPEL CORSA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie117OsvetlenieVonkajšie osvetlenie vozidla......117
Spínač svetiel .......................... 117
Automatické ovládanie svetiel . 118
Diaľkové svetlá ........................ 119
Svet

Page 120 of 279

OPEL CORSA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 118OsvetlenieSpínač svetiel s automatickým
ovládaním svetiel
Otočný spínač osvetlenia:
AUTO:automatické ovládanie
svetiel: predné svetlomety
sa zapínajú a vypínajú
automaticky podľa
v